Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
ØNSKEDRØM (Det Andre Teatret)
Produksjonsliste
Program

ØNSKEDRØM (Det Andre Teatret)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Elevenes drømmeforestilling!

Den vanlige verden er ikke nødvendigvis kjedelig, den er bare veldig, veldig vanlig. Men, når vi drømmer - våkne eller sovende - kan det være rart, spennende, fantastisk og skummelt, men absolutt ikke vanlig.

Utøverne får drømmer og ønsker fra publikum i begynnelsen av forestillingen som blir utgangspunkt for korte og lange improviserte historier og situasjoner. Målet er at alle ønskedrømmene skal bli fantastiske! En publikummer får ansvaret for å lydlegge hver scene med en tilfeldig sang fra vår sampler.

Gjennom å gi liv til barnas drømmer og ta ethvert ønske på alvor med stort engasjement, ønsker vi å inspirere til at publikum selv kan se mulighetene og gleden ønskedrømmene våre gir.

Forestillingen er produsert av Det Andre Teatret - nesten som ordentlig teater, bare litt morsommere!

Medvirkende:
Skuespillere: Mari Thingelstad, Veslemøy Mørkrid og Olli Wermskog. Ulike skuespillere fra Det Andre Teatret vil rulere.
Nils Petter Mørland: Regi/Instruksjon
Cathrine Shermann: Kostyme
Henrik Stoltz Vernegg: Lysdesign
Silje Underhaug Fosseli: Lysdesign
Mirjam Veske: Scenografi

Lærerveiledning

Bruk forestillingen!

Målet med denne forestillingen er at elevene både skal reflekterer over egne livsdrømmer, store og små, realistiske eller bare fri fantasi – drømmer kan både fortelle noe om oss selv, men også vise oss en livsvei, den starter jo ofte med en drøm… I tillegg opplever elevene teaterkunsten som skapes der og da. Leken og improvisasjonen skuespillerne imellom blir til historier, samspill, ulike uttrykk og det skapes nye og uventende verdener. Drama handler om hvordan vi kan bruke kropp, stemme, tanke og følelser til å utforske gjennom spill hvordan mennesker kan ha opplevd og reflektert rundt ulike situasjoner og tema.

Dramapedagogikk er å bruke dette i en opplæringssituasjon, der det både er læring om drama som kunstfag (uttrykksform) og som metode i et fag (arbeidsmåte). Elevene blir medskapende gjennom å tolke historien og rollene, påvirke handlingen, bli utfordret og få reflektere over et tema.

Dette håper vi kan inspirere til å ta drama i bruk, finn et tema og lek i vei – se vedlagte video for mer informasjon og ideer. http://kunstkultursenteret.no/wips/1990719356/readmore/1066365783/

Filmen er utviklet av Snøballfilm i samarbeid med Nasjonalt senter for kunt og kultur i opplæringen, http://kunstkultursenteret.no/

Fra lærerplanen:
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/det-skapande-mennesket/#kreative-evner

Kompetansemål i norsk i etter 7. trinn:
Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen

Kompetansemål i norsk etter 10.trinn:
Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

Drama virker! Lyst til å lese mer: «Prosjektets funn viser signifikans mht. økt kompetanse hos deltakerne i forskningsgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen» les rapporten her:

http://prosjekt.hib.no/drama/felt-og-forskning/

Om utøvere og produsenter

Norsk scenekunstbruk
 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Kunstnere/grupper: Det Andre Teatret

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Det Andre Teatret
 • Stian Gulli (skuespiller)
 • Olli Wermskog (skuespiller)
 • Mikkel Jensen Niva (skuespiller)
 • Henrik Stoltz Vernegg (lysdesign)

Multimedia og vedlegg

Bilder

\\900-FILE-01\Ansatte\kika0407\system\Skrivebord\_DSC0687-2.jpg
Foto: Det Andre Teatret
Scenekunst
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om kunstnerisk innhold?
Kontakt produsent Katrine Kirsebom,
tlf 22 05 53 53 / 920 21 489

Spørsmål om tidspunkt/gjennomføring? 
Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
Tlf: 22 05 54 37 / 404 92 913
Kontaktperson utøver
Olli Wermskog
olli@detandreteatret.no

​​​​​​​Tlf: 971 14 345
Programlengde
45
Maks publikumsantall
100
Arena / rom
Gymsal
Bærehjelp
4-5
Oppriggingstid
90 min.
Nedriggingstid
60 min.
Rom/areal, bredde, lengde, takhøyde, veggareal
Gymsal eller lignende
Strøm
2 stk 16 ampere
Scenebredde i meter
8
Scenedybde i meter
5
Merknad for spillested
Følgende må være tilgjengelig når utøverne ankommer skolen: En gardintrapp og et bord med plass til pc og mixer
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Norsk scenekunstbruk
Medvirkende
 • Stian Gulli (skuespiller)
 • Olli Wermskog (skuespiller)
 • Mikkel Jensen Niva (skuespiller)
 • Henrik Stoltz Vernegg (lysdesign)