Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
RYTMER FRA VERDENSROMMET
Produksjonsliste
Program

RYTMER FRA VERDENSROMMET

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

En stor stjernehimmel og et lite romskip med to lekne astronauter, er rammen for denne rytmiske romreisen. Underveis opplever rytmemakerne Baden & Dahlen gleder og utfordringer.

Det oppstår uenighet i cockpiten, de blir utsatt for storm, motorstopp og et felt av livsfarlige asteroider kommer farende mot dem. Plutselig er de havnet i en livsfarlig knipe, helt alene der ute. Den eneste kommunikasjonen de har med omverdenen er med en prinsesse på en annen planet. Hun forsøker å hjelpe dem ut av knipen.

Elevene får i denne konserten høre akustisk og elektronisk slagverk. Det blir laget rytmer med tastaturer, computere, roboter, oljefat, og sag, med referanser til romfartshistorien og til kjente science fiction-filmer. Konserten handler også om å oppleve improvisasjonskunst på nært hold.

Alle improvisasjonskunstnere har flere år med øving og erfaring som de kan øse av, selv om situasjonen er ny. Resultatet – rytmene og lydene, blir gjerne litt nye hver gang. Kanskje er dette litt som astronauter som blir utfordret ute i rommet, og som ved hjelp av improvisasjon må løse et uforutsett problem?

NB! Full blending er en nødvendighet pga bruk av prosjektor!

Lærerveiledning

Lyttelek

FAG: Musikk
EMNE: Lytting, lek
MÅLGRUPPE: 1.-4. årstrinn
TIDSRAMME: Fra 15 minutter til 1 time
RESSURSER: God plass, et skjerf, ulike lydkilder, papir/tavle

Blindebukk: Elevgruppen samles i en stor sirkel. En av elevene får bind for øynene, og skal oppspore en lyd som en fra gruppen lager. Hvor kommer lyden fra? Klarer elevene å gå i retning av den som lager lyden? La flere elever få prøve seg.

Hva hører du? Læreren tar med en rekke gjenstander med ulike lyder, som for eksempel en hullemaskin, penn, linjal, bok, verktøy etc. Læreren ”spiller” de ulike lydene ved å slippe de ned på en pult. Elevene har øynene lukket. ”Spill” to eller tre lyder etter hverandre, og la elevene gjette hvilke lyder de hører, og beskrive lyden. Var det en kort eller lang lyd, en plastlyd eller metallyd? La elevene gjøre liknende oppgaver med hverandre.

Lydens frekvens: Barna får oppgitt en referanselyd, et lydplatå, og tegner et punkt på tavla som angir dette. Det kan være tonen A på piano, eller et annet instruments lyd. Deretter spiller læreren forskjellig instrumenter eller andre lydkilder. De forskjellige tonehøydene skal plasseres i forhold til referanselyden, over eller under det oppgitte punktet på tavla.
Leken kan også gjennomføres ved at alle elevene får hvert sitt ark hvor de skal notere referanselyden og de andre lydene som blir spilt.

Lydens volum: Elevene står på gulvet, læreren spiller musikk med vekselvis crescendo og decrescendo, sterke og svake partier. Barna dramatiserer dynamikken ved å strekke seg oppover når musikken blir sterkere, og bøye seg ned når musikken blir svakere. Denne øvelsen kan også gjøres med musikk med kontraster som legato og stakkato. Elevene kan være med på å velge hvilke bevegelser de skal gjøre på stakkatodelene og legatodelene.

Lydskaping: Elevene går sammen i par og utforsker hvilke lyder som uttrykker ulike stemninger eller opplevelser. Hvilke lyder lager jeg når jeg er glad, trist, overrasket, forskrekket eller fornøyd? Etter hvert går man over til hele ord og setninger. ”Jeg er så glad i deg!” oppleves annerledes enn ”Nå synes jeg du var skikkelig urettferdig!” Elevene får oppleve at stemmen kan gå opp-ned og rett fram, ut fra hva vi sier og mener.

Alle lyttelekene avsluttes med samtale og refleksjon om hva elevene har hørt.


HVORFOR
Elevene trener opp øret til å skille lyder fra hverandre
Elevene lærer gjennom lek å åpne ørene og bli bevisst lydene rundt seg
Elevene utvikler et begrepsapparat for å beskrive lyd

MÅL LK06
Elevene skal kunne lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet (Musikk 2. årstrinn) og gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form. (Musikk 4. årstrinn)

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Produsent: Torstein Ellingsen
  te@rikskonsertene.no

Om kunstner / utøver / gruppe

Her kan dere lese en anmeldelse av konserten: http://www.ballade.no/sak/rytmer-i-toppsjiktet/  


Medvirkende

 • Peter Skaare Baden (Trommer), trommonaut@gmail.com, 95 88 96 84
 • Knut Petter Sævik (Lap-top, videokanon og lyd)
 • Jonas Barsten (Trommer og perk)
 • Wetle Holte (Trommer)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Rytmer fra Verdensrommet
Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene
Peter Skaare Baden
Foto: Lars Opstad
Erland Dahlen
Rytmer fra Verdensrommet
Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene
Rytmer fra Verdensrommet
Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene

Video/Lyd

Musikk / Annet
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om produksjonen?
Kontakt produsent: Einar Thorbjørnsen, 90750649, Einar.Thorbjornsen@afk.no
For spørsmål om tidspunkt for gjennomføring:Mats Persson, mats.persson@afk.no  tlf. 958 52 322 
Kontaktperson utøver
Peter Skaare Baden, trommonaut@gmail.com, 95 88 96 84
Programlengde
40 minutter
Maks publikumsantall
200
Arena / rom
Stort rom, med mulighet for blending
Bærehjelp
Fire sterke elever, før og etter konserten
Oppriggingstid
55 min.
Nedriggingstid
30 min.
Strøm
2 uttak 16 A
Merknad for spillested
NB! Full blending er en nødvendighet pga bruk av prosjektor
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Torstein Ellingsen
te@rikskonsertene.no
Medvirkende
 • Peter Skaare Baden (Trommer)
 • Knut Petter Sævik (Lap-top, videokanon og lyd)
 • Jonas Barsten (Trommer og perk)
 • Wetle Holte (Trommer)