Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
FRAMTID PÅ FLUKT
Produksjonsliste
Program

FRAMTID PÅ FLUKT

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Skolen får besøk fra 2045 - en flyktning fra framtiden. Gjennom slampoesi vil dere få rapport fra framtiden slik at dere kan forberede dere på hva som kan skje. Det er kanskje en advarsel, kanskje et rop om hjelp, kanskje et håp. 

Lærerveiledning

Hva om vi er de neste som må flykte? Om nordmenn snart ikke har plass til å ta imot, vi koster for mye, kan ikke språket, kommer ikke i jobb, har dessuten ingen oppdragelse og flørter med lokalbefolkningen som om vi var likeverdige. Hva om alt dette egentlig har skjedd allerede – og de fleste av oss er døde for lengst?

Framtid på flukt forteller historien til Sarah, en norsk ungdom som var fjorten år i 2019. Gjennom slampoesi får elevene høre historien om hvordan hun oppdager at Norge ikke er usårlig og at alt hun har lært å stole på kan bryte sammen. Hun og familien må bruke alle ressursene sine, alle kontaktene, alle pengene, for å komme seg ut. Men ute er det ingen som tør eller vil ta imot norske flyktninger. Det er som om vi ikke betyr noe for noen lenger, som om vi ikke er noen lenger. Og mye, mye verre er det for alle som ble igjen.

Finnes det likevel håp?

Framtid på flukt er en tankevekkende forestilling for ungdomstrinnet. Forestillingen skal både gi elevene innsikt i hva det innebærer å måtte flykte for livet, og inspirere dem til å skrive seg selv inn i problemstillinger og erfaringer som akkurat nå gjelder andre enn dem selv.

Det er utarbeidet et opplegg for kreativ skriving som kan brukes i klassene etter forestillingen. Opplegget vil gi elevene støtte til å leve og skrive seg inn i liv de ikke har levd enda, og til å fortelle historier i form av poesi.

Ordliste

For at elevene skal forstå forestillingen, er det viktig at alle vet hva disse ordene betyr: Okkupant, motstandsfolk, eksilregjering, nøytralitet, integritet (referanse bl.a. 2.verdenskrig) atomreaktor (referanse Tsjernobyl- og/eller Fukushima-ulykken), illusjon, blendverk og hallusinasjon (nyanseforskjellene mellom disse er ikke viktige).

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Guro Sibeko
  • I samarbeid med: Produksjonen er støttet av Turnéorganisasjonen, Dks Akershus, Litteraturbruket og FRITT ORD og prøvelokaler hos Kulturtanken. Registøtte fra Cliff Moustache, teknisk støtte fra Tom Johanessen.
  • Idé/opplegg: Guro Sibeko

Om kunstner / utøver / gruppe

Guro Sibeko  går gjennom verden med begge knyttnevene inni munnen for ikke å rope slagord til vaktmesteren og visdomsord til naboen og rare, fine ord til mannen på butikken. I stedet hoster hun ordene opp når hun kommer hjem, kaster dem på varmen og smir dikt av dem, poesi om knyttneveslag og normalitetsjag, om politiske væromslag, om å jage krøtter, om å være på flukt, å gå i stim og om røtter. Levd liv, på rim og verseføtter.
Medvirkende

  • Guro Sibeko
  • Guro Sibeko

Multimedia og vedlegg

Bilder

Guro som Sarah
Foto: Lars Opstad
Guro som Sarah
Foto: Lars Opstad
guro-sibeko_0.jpg
Guro som Sarah
Foto: Lars Opstad

Video/Lyd

Litteratur / Forfatterbesøk
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
HEDMARK:
Innhold: Widar Aspeli
(90156653)
Turné: Reidun Kristiansen
(45638259)

AKERSHUS:
Spørsmål med vekt på programinnhold og forberedelser:
Kontakt produsent Eldrid Johansen
Tlf. 22 05 54 54/97 67 29 69Spørsmål om tidspunkt/gjennomføring?
Turnékoordinator Ida Hasund
Tlf: 22 05 54 37 / 404 92 913
Kontaktperson utøver
Guro sibeko
E-post: gurosibeko@hotmail.com
Mobil: 922 62 799
Programlengde
40 minutter
Maks publikumsantall
90
Arena / rom
NB: Forestillingen er skrevet for visning i GYMSAL. Andre lokaler kan fungere. Forklar hva slags rom dere har, og diskutér det med Guro på forhånd.
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Litteratur
I etterkant av forestillingen oppfordrer og utfordrer vi til at elevene selv jobber med ord. Guro har utarbeidet et sett med skriveoppgaver  for å hjelpe elevene både å se for seg ulike fremtidsscenarier og å skrive poesi. Oppgavene finner du i vedlegget "Din framtid - på flukt?"
Merknad
Guro Sibeko tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass.Kulturkontakten har ansvar for å finne egnede rom, videreformidle nødvendig informasjon og orientere skolens elevarrangører.
I denne produksjonen gjør vi spesielt oppmerksom på at den er laget for gymsal eller annet rom med flatt gulv der elevene kan plasseres etter ønske. Sibeko kommer med alt teknisk utstyr og alt hun trenger å spise, men er veldig glad i svart te. 
Alle voksne som blir involvert i dette besøket, må i god tid få et eksemplar av denne lærerveiledningen. Skolens kulturkontakt eller elevarrangører tar imot utøverne når de ankommer skolen. En voksen som skal være til stede under forestillingen må møte før alle elevene for å få et bittelite oppdrag. Det er ikke skummelt. Kors på halsen.Lykke til med besøket!
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Turnéorganisasjonen
Medvirkende
  • Guro Sibeko