Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
DISKEN FRA KUSH
Produksjonsliste
Program

DISKEN FRA KUSH

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Knekk koden og løs mysteriet - et annerledes skrive- og lesekurs for elever på ungdomstrinnet.

Tenk deg at du blir satt til å etterforske et mysterium om en forsvunnet arkeolog. Et drapsmysterie og eb forsvunnet gjenstand som er over 3000 år gammel og som ingen vet opphavet til.

Disken fra Kush er et litterært og tekstdrevet spill. Det starter med at elevene får utlevert en mappe full av ulike dokumenter. Alt fra avisartikler, brev, notater, en diktsamling, kort, kjærlighetsbrev, fotografier osv. Spillet er fullstendig papirbasert. Ingen nettside eller datamaskiner er nødvendig.

Arkeologen Randulf Steiner er forsvunnet. hans assistent Ulf tør ikke lenger grave i hva som har skjedd. "Dere må overta" trygler han elevene gjennom spillets første medling. Etter at man har bladd seg gjennom Ulfs dokumentmappe, blir leseren etter hvert klar over at de forskjellige elementene skjuler en historie. Nærmere bestemt et mord og et tyveri av et over 3000 år gammelt objekt.

Det kan høres ut som en klassisk krim, men det som skiller Disken fra Kush fra en roman, er at elevene selv er med på å skape historien.

Erlend Askhov og Steffen R. M. Sørum har skapt en alternativ historie som engasjerer og utfordrer elevenes tekstforståelse. Gjennom sin deltakelse nøster elevene opp i hva som har skjedd.

Spillet tar elevene ut av klasserommet og ut i lokalmiljøet hvor kodene kan ligge skjult på rektors kontor, resepsjonen hos ordføreren, rådhuset, biblioteket. Hvert spill tilpasses den enkelte skole.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Erlend Askhov og Steffen R. M. Sørum
  • Produsent: Gunnar Vilberg
    E-post: gunnar.vilberg@afk.no
    Mobil: 924 88 671

Om kunstner / utøver / gruppe

Erlend Askhov er designer og spillmaker. Han har i mange år jobbet med design av blant annet bøker for flere norske forlag.

Steffen R. M. Sørum er forfatter og spillmaker. Han har utgitt flere bøker for voksne, ungdom og barn. Skriv genialt! som han har skrevet sammen med Eldrid Johansen vant fagbokprisen i Kulturdepartementets barne- og ungdomslitteraturpris i 2017. I tillegg ble den nominert til Brageprisen i kategorien sakprosa for barn og ungdom 2016.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Disken fra Kush
Steffen Sørum
Erlend Askhov
Litteratur
Trinn: 9 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål med vekt på programinnhold og forberedelser:
Kontakt produsent Gunnar Vilber:g
Tlf. 22 05 54 52/924 88 670
Spørsmål om tidspunkt/gjennomføring?
Turnékoordinator Ida Hasund:
Tlf: 22 05 54 37 / 404 92 913
Kontaktperson utøver
Steffen Sørum:
40 85 37 57

Erlend Askhov:
99 50 47 49
Programlengde
En skoledag
Merknad
Disken fra Kush leveres med et infoskriv til læreren (under et a4 ark med tekst). Det er lett å sette seg inn i. Så må en bunke bøker til spillet leveres til nærmeste bibliotek. Dette kan Erlend og Steffen ta seg av, avhengig av om det er mest hensiktsmessig å kontakte skolebiblioteket eller et offentlig bibliotek.
Erlend eller Steffen tar kontakt med skolen i god tid før besøket. Kulturkontakten har ansvar for å påse at det praktiske er i orden.Lykke til med besøket!

EVALUERING
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på våre produksjoner. Send e-post til Gunnar Vilberg (gunnar.vilberg@afk.no  ) dersom du har noe på hjertet angående denne produksjonen!
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Gunnar Vilberg
E-post: gunnar.vilberg@afk.no
Mobil: 924 88 671