Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
THE ROOSTERS / HANENE
Produksjonsliste
Program

THE ROOSTERS / HANENE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

THE ROOSTERS

2017 er hanens år i den kinesiske kalenderen.

Årets samarbeidskonsert med kinesiske folkemusikere fra Guangzhou skal reise til skoler i Bærum i oktober 2017.

Lærerveiledning

Norge og Kina smeltes sammen i musikalsk samspill

DKS Akershus har gjennom 10 år samarbeidet med kinesiske musikere. Høstens produksjon er en blanding av vestlig popmusikk og kinesisk tradisjonsmusikk. Vi gleder oss til å spille for både kinesiske (Guangzhou) og norske skolebarn!

Fra Læreplan i musikk - Læreplankode: MUS1-01

Musikalsk mangfold og sjangerbredde

Samisk og norsk musikk, andre kulturers folkemusikk, kunstmusikk og ulike former for improvisert og rytmisk musikk inngår i musikkfaget.

Det er derfor en forutsetning for å oppfylle formålet med faget at man innenfor alle hovedområdene på alle trinn arbeider med sjangerbredde og musikalsk mangfold.
Slik kan holdninger til å møte ulike musikalske uttrykk med åpenhet og nysgjerrighet utvikles. I et flerkulturelt samfunn kan faget medvirke til positiv identitetsdanning gjennom å fremme tilhørighet til ens egen kultur og kulturarv, toleranse og respekt for andres kultur og forståelse for musikkens betydning som kulturbærer og verdiskaper lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kompetansemål etter 2. trinn LYTTE
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi

- samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak

Kompetansemål etter 4. trinn LYTTE
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

- gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer

- gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter

- gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Idé/opplegg: Den kulturelle skolesekken i Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Xia Xiao Fan (Daniel) (Erhu/sang)
 • Hu Yu Min (Guzheng)
 • Zhou Feng Yi (Zhong Ruan)
 • Kathrine Hvinden Hals (Fiolin/sang)
 • Eirik André Rydningen (Trommer/programmering), ,
 • Oskar Holldorff (Sang/piano)

Multimedia og vedlegg

Bilder

The Roosters
The Roosters
The Roosters
The Roosters

Video/Lyd

Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om konserten?
Kontakt Einar Thorbjørnsen, tlf. 907 50 649
Spørsmål om tidspunkt / gjennomføring?hilde.kjos@afk.no – tlf. 22 05 53 49 / 99 26 14 52
Kontaktperson utøver
Eirik André Rydningen
Eirik André Rydningen, ,
Programlengde
35
Bærehjelp
4
Oppriggingstid
50 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad

PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER

 • Utøverne ankommer ca. 50 minutter før konserten starter.
 • Utøverne tar kontakt ved ankomst om de trenger hjelp, for eksempel med teknisk utstyr inn/ut fra konsertsalen.
 • Driftsansvarlig og involverte lærere må få en kopi av denne konsertinformasjonen.

Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket.

 

Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Medvirkende
 • Xia Xiao Fan (Daniel) (Erhu/sang)
 • Hu Yu Min (Guzheng)
 • Zhou Feng Yi (Zhong Ruan)
 • Kathrine Hvinden Hals (Fiolin/sang)
 • Eirik André Rydningen (Trommer/programmering)
 • Oskar Holldorff (Sang/piano)