Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
SØKE LY
Produksjonsliste
Program

SØKE LY

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Arkitektur og stedsidentitet

Arkitekt Kristin Pedersen vil fokusere på sammenheng mellom opplevelse av steder og arkitektur. Hvilken forbindelse finnes mellom et sted og bygningene som står der? Hvordan kan arkitektur forsterke stedets kvaliteter? Å søke ly er det grunnleggende utgangspunkt menneskene har for å bygge hus. Omgivelsenes muligheter og begrensninger er avgjørende for valg av form, materialer og plassering.

Arkitekten har med seg terrengmodeller som elevene skal bruke i utforming av en enkel bygning på nettopp dette stedet. De skal skape arkitektur som forteller om dette stedets identitet og kvaliteter.

Lærerveiledning

Det er fint om skolen kan stille med kopipapir og blyanter til elevene. I tillegg ønsker vi en datamaskin som er koblet til prosjektor. Arkitekt har med minnepinne.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Arkitekt og billedkunstner Mona Brekke i samarbeid med Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Kristin Pedersen (arkitekt/formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Modell, Søke ly
Foto: Mona Brekke
Elev i arbeid
Foto: Mona Brekke
Elever i arbeid
Foto: Mona Brekke
Visuell kunst / Arkitektur
Trinn: 8 - 8
Turnéplan: SØKE LY V20V
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Liv Klakegg, Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
Telefon: 64 84 34 43/40

E - post: pilotgalleriet[at]akershuskunstsenter.no

Samme kontaktperson for turné.
Programlengde
90 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom eller lignende med prosjektor og arbeidsbord til hver elev.
Workshop
Vi har med det meste av utstyrret til verkstedet, men det er fint om skolen har blyanter, viskelær og kopipapir. I tillegg ønsker vi at en datamaskin er koblet til prosjektor. Arkitekt har med minnepinne.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
Medvirkende
  • Kristin Pedersen (arkitekt/formidler)