Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
BRASS DELUXE
Produksjonsliste
Program

BRASS DELUXE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Nå får du møte musikere som spiller musikk som gjør det vanskelig å sitte stille!

Brass Deluxe spiller musikk fra Balkan, europeisk folkemusikk med orientalske krydder. Musikken er instrumental og veldig uttrykksfull. Og dere får delta under konserten med både sang og dans.

Ett av de viktigste trekkene ved folkemusikken er at musikken læres ved å lytte til andre, nesten som med folkeeventyrene, som gikk fra munn til munn. Idag går utviklingen veldig rask med internet.

Vil dere høre  litt før konserten? Da kan dere sjekke ut Brass Deluxe på YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=n9D8cV7u0ak

https://www.youtube.com/watch?v=nc7Fa8gvaIs


Lærerveiledning

KONSERTENES INSTRUMENTASJON OG TEMA

Musikerne spiller folkemusikk fra Balkanområdet, på blåseinstrumenter. Gjennom dette opplegget blir elevene kjent med instrumentene, musikkens grunnelementer, og området musikken kommer fra.

FAG: musikk, samfunnsfag

EMNE: instrumentasjon, musikalske grunnelementer og geografi

MÅLGRUPPE:1.-7. årstrinn

TIDSRAMME: modul 1: ca. en time, modul 2: ca. en time

RESSURSER: Internett, pc, oppslagsverk

MÅL LK06: Elevene skal gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse- strenge- og slagverkinstrumenter (Musikk 4. årstrinn). Elevene skal kunne gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form (Musikk 4. årstrinn). Elevene skal diskutere særtrekk ved (...) folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk. (Musikk 7. årstrinn) Elevene skal samle opplysninger frå globus, kart og digitale kilder og bruke dem til å samtale om steder, folk og språk (Geografi 4. årstrinn).

Fremgangsmåte modul 1: Ta utgangspunkt i konserten med Balkanrazzia og musikernes instrumenter. Musikerne spiller trompet, saksofon, tenortuba og ulike typer perkusjonsinstrumenter som blant annet cajón. Del inn elevene i 5 grupper og fordel de ulike instrumentene på gruppene. La elevene finne ut hva som er særegent med hvert enkelt instrument, og instrumentenes historie. Be elevene finne informasjon på Internett og i oppslagsverk, bruk gjerne biblioteket. Gruppene presenterer hva de har funnet ut for resten av klassen. Presentasjonen kan være en veggavis eller et framlegg for klassen

Fremgangsmåte modul 2: Musikken er folkemusikk fra Balkanlandene. Ta utgangspunkt i særtrekk ved denne musikken, og knytt det opp mot samfunnsfag og geografi. Balkan er det historiske og geografiske navnet som brukes for å beskrive Sørøst-Eurpoa. Regionen har et areal på 550 000 km² og omkring 53 millioner innbyggere. Statene i Balkan er: Hellas, Albania, Makedonia, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Bosnia Hercegovina, Kroatia, Tyrkia, Kosovo og Slovenia. Regionen har navnet fra Balkan-fjellene som går gjennom midten av Bulgaria og inn i Øst-Serbia. Selve navnet Balkan kommer fra det tyrkiske ordet for fjell. Gjør elevene kjent med de ulike statene i Balkan. Ta utgangspunkt i Romani-folket. Diskuter hva det vil si å være nomade, og hvordan kulturen og musikken har vandret over landegrensene.


HVORFOR

Elevene fordyper seg i konsertens instrumentasjon gjennom innhenting av informasjon og presentasjon.
Elevene fordyper seg i Balkanlandene gjennom refleksjon og samtale.
Elevene får bedre forståelse og følelse for musikkens grunnelementer.


TIPS TIL VIDEREFØRING

Musikken som blir spilt under denne konserten inneholder mange ulike musikalske grunnelementer. Musikken er rytmisk og skifter mellom ulike taktarter. Dynamikken er med på å skape kontraster og låtene er bygget opp i forskjellige former. Gjør elevene kjent med de ulike elementene dynamikk, tempo, form og rytme.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Mats Persson
  • I samarbeid med: Balkanrazzia

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • PETTER LINDGÅRD (musiker)
  • SVEN ANDERSSON (musiker)
  • MATHIAS GUNNARSSON (musiker)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Brass Deluxe.jpg
Brass Deluxe på pallen.jpg
Musikk / World Music, tradisjonell, Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om kunstnerisk innhold?
mats.persson[at]afk.no
Tlf: 22 05 53 50 / 958 52 322For spørsmål om tidspunkt for gjennomføring:Mats Persson, mats.persson@afk.no  tlf. 958 52 322 
Kontaktperson utøver
Mathias Gunnarsson, mathias.gunnarsson@gmail.com , tlf. +4670 910 19 25
Programlengde
35 min
Maks publikumsantall
220
Arena / rom
Gymsal eller aula på skolen
Bærehjelp
Nei
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
10 min.
Merknad
PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSERUtøverne ankommer skolen ca. 30 minutter før konserten starter.På skoler som trenger mer enn èn konsert, ønsker vi at elevmassen deles på langs, dvs at hele aldersspektret fra 1. tom 7. trinn er representert ved begge/alle konsertene.Elevene sitter på matter i en halvsirkel rundt scenen. Det trengs to midtganger i halvsirkelen hvor musikerne skal bevege seg.
Driftsansvarlig og involverte lærere må få en kopi av denne konsertinformasjonen.Kulturkontakt eller en annen ansvarlig voksenperson bes være tilgjengelig under besøket.Vi ber særskilt om at lærerne er et aktivt publikum, sitter sammen med elevene og deltar under konserten.
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Mats Persson
Medvirkende
  • PETTER LINDGÅRD (musiker)
  • SVEN ANDERSSON (musiker)
  • MATHIAS GUNNARSSON (musiker)