Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
BARNEBOKBAD 2019
Produksjonsliste
Program

BARNEBOKBAD 2019

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Elevene bokbader en forfatter med spørsmål knyttet til dennes bøker. I forkant av selve barnebokbadet har klassene fått boka opplest. Høytlesning er et ufravikelig prinsipp i denne metoden.

Deretter går hver klasse gjennom tre filosofiske samtaler der de bl.a. jobber med spørsmålkvadranten til Philip Cam (60 min x 3 for hver klasse). Den som gjennomfører disse samtalene bør ikke være klassens kontaktlærer.

Opplegget  er utarbeidet av Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard. Barnebokbad ble gjennomført som en pilot i Akershus DKS i februar 2018 på Brånås skole i Skedsmo. Da var det bibliotekar Nina Bigum Udnesseter som ledet samtalene i samarbeid med litteraturprodusent Eldrid Johansen, og det var forfatter Gudrun Skretting som ble bokbadet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Ikke avgjort hvilken forfatter som skal bokbades
  • Idé/opplegg: Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Arbeid med spørsmålskvadranten
Vera Micaelsen barnebokbades
Barnebokbad på Brånås skole med Gudrun Skretting
Litteratur
Trinn: 5 - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål med vekt på programinnhold og forberedelser:
Kontakt produsent Eldrid Johansen
Tlf. 22 05 54 54/97 67 29 69
Spørsmål om tidspunkt/gjennomføring?
Turnékoordinator Ida Hasund
Tlf: 22 05 54 37 / 404 92 913
Programlengde
45 min
Maks publikumsantall
150
Arena / rom
Aula, samlingssal: Rom man kan gjøre koselig før bokbadet!
Lydutstyr
NB: Spørsmålsambassadørene og forfatteren må ha mygg på scenen!
Oppriggingstid
60 min.
Merknad
I forkant av barnebokbadet skal alle klassene ha fått boka lest høyt! Dette er et ufravikelig prinsipp i metoden for å sikre at alle, uavhengig av leseferdigheter, har fått med seg hele innholdet.
I tillegg skal alle ha vært gjennom tre filosofiske samtaler ledet av en voksen som selv har gjennomført kurset i regi av Pål og Vilde.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten