Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
(vgs) REKONSTRUKSJON UTØYA (test)
Produksjonsliste
Program

(vgs) REKONSTRUKSJON UTØYA (test)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten

Annet
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten