Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
BARNEBOKBAD 2020: LINE BAUGSTØ
Produksjonsliste
Program

BARNEBOKBAD 2020: LINE BAUGSTØ

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Elevene bokbader Line Baugstø med spørsmål knyttet til "Vi skulle vært løver".

I forkant av selve barnebokbadet har klassene fått boka opplest. Høytlesning er et ufravikelig prinsipp i denne metoden. Deretter går hver klasse gjennom tre filosofiske samtaler der de bl.a. jobber med spørsmålkvadranten til Philip Cam (60 min x 3 for hver klasse). Den som gjennomfører disse samtalene har på forhånd blitt kurset i metoden, og bør ikke være klassens kontaktlærer.

Opplegget er utarbeidet av Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard. Barnebokbad ble gjennomført som en pilot i Akershus DKS i februar 2018 på Brånås skole i Skedsmo. Da var det bibliotekar Nina Bigum Udnesseter som ledet samtalene i samarbeid med litteraturprodusent Eldrid Johansen, og det var forfatter Gudrun Skretting som ble bokbadet. Skoleåret 2018/19 bokbadet femteklassinger i Vestby Bjørn Ingvaldsen med spørsmål knyttet til "Far din."

Denne gangen gleder vi oss til å oppleve Line Baugstø.

NB: Skolene i Skedsmo som ikke ønsket barnebokbad får ordinært forfatterbesøk av Line Baugstø. Se turnéplanen for hvem det gjelder.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Line Baugstø
  • Idé/opplegg: Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard.

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Line Baugstø
  • Line Baugstø (Forfatter)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Vi skulle vært løver
Foto: Line Baugstø
Line Baugstø
Litteratur
Trinn: 5 - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål med vekt på programinnhold og forberedelser:
Kontakt produsent Eldrid Johansen
Tlf. 22 05 54 54/97 67 29 69
Spørsmål om tidspunkt/gjennomføring?
Turnékoordinator Ida Hasund
Tlf: 22 05 54 37 / 404 92 913
Kontaktperson utøver
Line Baugstø
Tlf: 97653124
Programlengde
45 min
Arena / rom
Aula, samlingssal: Rom man kan gjøre koselig før bokbadet.
Merknad
I forkant av barnebokbadet skal alle klassene ha fått boka lest høyt! Dette er et ufravikelig prinsipp i metoden for å sikre at alle, uavhengig av leseferdigheter, har fått med seg hele innholdet.
I tillegg skal alle ha vært gjennom tre filosofiske samtaler ledet av en voksen som selv har gjennomført kurset i regi av Pål og Vilde.
NB: Spørsmålsambassadørene og forfatteren må oppmickes, aller helst med mygg.
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Medvirkende
  • Line Baugstø (Forfatter)