Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
(VGS 2019/20) REKONSTRUKSJON UTØYA
Produksjonsliste
Program

(VGS 2019/20) REKONSTRUKSJON UTØYA

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Seks år etter terroren på Utøya kommer fire overlevende  sammen med tolv andre ungdommer til et nakent filmstudio. Øya strekes opp på studiogulvet med tape, og de tolv ungdommene spiller ut hendelsene fra øya etter de overlevendes anvisninger. De overlevende får på denne måten eierskap til sin egen fortelling. Fortellerformen er stilisert, men seeropplevelsen sterk.

Dagens elever var 9-10 år da Utøya ble rammet av terror. Denne filmen gjør det mulig å snakke om tap, sorg og livsmestring, men også om medborgerskap, demokrati og deltakelse.

Filmen følges av den svenske regissøren Carl Javer og en av de medvirkende. De vil svare på spørsmål og fortelle om hvorfor det var viktig å gjøre denne filmen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Regissør Carl Javer og en av de medvirkende
  • I samarbeid med: Dks Buskerud og Dks Østfold

Multimedia og vedlegg

Bilder

Video/Lyd

Film
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent Truels Rigvår
Tlf. 22 05 53 54 / 926 36 080
truels.rigvar(at)afk.no
Tidspunkt for gjennomføring:
Turnékoordinator Hilde Kjos
Tlf. 22 05 53 46/ 992 61 452
hilde.kjos(at)afk.no
Programlengde
135 minutter
Arena / rom
kino
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten