Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
GNIST
Produksjonsliste
Program

GNIST

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten

Musikk / Annet, Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
30
Maks publikumsantall
200
Arena / rom
Gymsal eller aula på skolen
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten