Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
SAMISK
Produksjonsliste
Program

SAMISK

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten

Musikk, Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten