Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
(TILRETTELAGT) KUNSTFYRET
Produksjonsliste
Program

(TILRETTELAGT) KUNSTFYRET

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Et samarbeid mellom DKS Akershus og billedkunstner Tony J. Larsson

Lærerveiledning

Kunstfyret er et samarbeid mellom DKS Akershus og billedkunstner Tony J. Larsson. Kunstfyret kombinerer formidling og utøvelse av kunst og kulturhistorie.

Prosjektets tema/innhold
Hva er et sted? Hva gir et sted identitet? Hvordan avdekke «stedets ånd»?

Prosjektet inneholder kunstnermøte med billedkunstner og beboer på Steilene fyr, Tony J. Larsson. Gjennom et møte med hans stedsrelaterte kunstprosjekter knyttet til foto og maleri, vil elevene få et innblikk i samtidskunst knyttet til naturen og det å bo på fyret, hvordan stedet og naturen preger kunsten, og hvordan man blir påvirket av stedet.

Elevene vil gjennom foredrag, foto og film få innblikk i historien til fyret og menneskene som har levd og arbeidet der. En del av foredraget vil være knyttet til stedsanalyse for å skape en bevisstgjøring omkring hvilke faktorer som skaper en stedsidentitet, eller «stedets ånd».

Elevene skal via tegning og maling få muligheten til selv å ha en «visuell stedsanalyse» hvor de skal prøve å tolke hvordan de opplever og sanser øya, fyret og naturen. Alle elevarbeidene samles til en avsluttende utstilling.

Læringsmål/aktivitet:

  • Møte med natur via et besøk på en øy og fyrstasjon i Oslofjorden
  • Møte med kulturarv/kystkultur/fyrhistorie
  • Innblikk i prosesser og inspirasjon til en kunstners arbeid
  • Møte samtidskunst gjennom en kunstutstilling
  • Egenaktivitet med tegning og maling – bearbeide og reflektere visuelt

Tony J. Larsson legger opp dagen etter samtaler med faglærer, hvor ulike behov hos elevene kartlegges. Prosjektet har en åpen struktur, og det vil bli lagt opp til ulike egenaktiviteter ut fra forutsetninger og interesse hos elevene. Det vil være mulighet for tegning på ark, maling på lerret, skulptur i natur (landart) og å lage blåskjellskulpturer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kunstfyret
Foto: _
Elever går i land på Steilene
Foto: Tony Larsson
Elever i arbeid
Foto: Tony Larsson
Elever i arbeid
Foto: Tony Larson
Elevarbeid
Foto: Tony Larsson
Elever i aktivitet
Foto: Tony Larsson
Elever tar en spisepause
Foto: Tony Larsson
Elever lager landart
Foto: Tony Larsson
Landart
Foto: Tony Larsson
Visuell kunst
Trinn: 8 - VG3
Praktisk informasjon
Programlengde
En skoledag, ca. fem timer aktivitet
Maks publikumsantall
15
Er workshop
Ja
Merknad
Mer informasjon ved henvendelse til Vibeke K. Hegg
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten