Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
(TILRETTELAGT) KUNSTFYRET
Produksjonsliste
Program

(TILRETTELAGT) KUNSTFYRET

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kreativt og spennende kunstverksted i Oslofjorden

Dette besøket på Steilene fyrstasjon gir elevene mulighet til å treffe billedkunstner og beboer Tony Jon Larsson. De får oppleve en stedsrelatert kunstutstilling med foto og maleri, og får innsikt i hvordan naturen og stedet preger Tonys kunst. Gjennom foredrag med foto og film fortelles øyas og fyrstasjonens historie.

Elevene får prøve å selv være kunstnere, og tolke hvordan de opplever og sanser øya, dyrelivet og naturen. Besøket har en åpen struktur, hvor dagen legges opp ut ifra elevenes interesse og forutsetninger. Elevene kan tegne, male eller lage små skulpturer av naturelementer som man finner på øya. På høsten kan de også bruke øya til å lage et landartprosjekt.

Utsmykking på skolen: Det kan lages en sammenstilling av kunsten elevene lager i form av en fotomontasje på metall. Denne kan henges permanent på skolen.

Fyrstasjonen har også mulighet for overnatting, dersom klassen vil ha et utvidet opplegg.


Lærerveiledning

Kunstfyret er et samarbeid mellom DKS Akershus og billedkunstner Tony J. Larsson.

Kunstfyret kombinerer formidling og utøvelse av visuell kunst og kulturhistorie.

Prosjektets tema/innhold
Hva er et sted? Hva gir et sted identitet? Hvordan avdekke «stedets ånd»?

Prosjektet inneholder kunstnermøte med billedkunstner og beboer på Steilene fyr, Tony J. Larsson. Gjennom et møte med hans stedsrelaterte kunstprosjekter knyttet til foto og maleri, vil elevene få et innblikk i samtidskunst knyttet til naturen og det å bo på fyret, hvordan stedet og naturen preger kunsten, og hvordan man blir påvirket av stedet.

Læringsmål/aktivitet:

  • Møte med natur via et besøk på en øy og fyrstasjon i Oslofjorden
  • Møte med kulturarv/kystkultur/fyrhistorie
  • Innblikk i prosesser og inspirasjon til en kunstners arbeid
  • Egenaktivitet med tegning og maling – bearbeide og reflektere visuelt

Tony J. Larsson legger opp dagen etter samtaler med faglærer, hvor ulike behov hos elevene kartlegges. Prosjektet har en åpen struktur, og det vil bli lagt opp til ulike egenaktiviteter ut fra forutsetninger og interesse hos elevene. Det vil være mulighet for tegning på ark, maling på lerret, skulptur i natur (landart) og å lage blåskjellskulpturer.

Om utøvere og produsenter


Multimedia og vedlegg

Bilder

Kunstfyret
Foto: _
Elever går i land på Steilene
Foto: Tony Larsson
Elever i arbeid
Foto: Tony Larsson
Elever i arbeid
Foto: Tony Larson
Elevarbeid
Foto: Tony Larsson
Elever i aktivitet
Foto: Tony Larsson
Elever tar en spisepause
Foto: Tony Larsson
Elever lager landart
Foto: Tony Larsson
Landart
Foto: Tony Larsson
Visuell kunst
Trinn: 8 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kim J. Stidahl: Kim.Stidahl@afk.no
Ansvarlig for Tilrettelagt -  Den kulturelle skolesekken - Akershus fylkeskommune
Tlf: 22 05 50 00 – Mob: 97972935
Programlengde
En skoledag, ca. fem timer aktivitet
Maks publikumsantall
15
Arena / rom
Oppholdet innebærer båttur ut til Steilene.
Er workshop
Ja
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Visuell Kunst: Vibeke Kirkebø Hegg: vibeke.kirkebo.hegg@afk.no
Kulturarv: Bjørn Kristiansen: Bjorn.Kristiansen@afk.no