Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
GRAVHAUGFORTELLINGER
Produksjonsliste
Program

GRAVHAUGFORTELLINGER

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Forteller Lise Grimnes besøker skolen og har med seg en modell av en gravhaug fra vikingtiden. Gjennom to historier får elevene høre hva slike gravhauger kunne ha som innhold, og hva slags respekt man er forventet å vise et slikt sted.

Den første fortellingen er hentet fra Olav den Helliges saga, og forteller om Olavs fødsel. Den andre fortellingen handler om Gunder Gjesing, en mann som ikke viste en gravhaug den nødvendige respekt.

Lærerveiledning

Gravhaugfortellinger

Den første fortellingen er hentet fra Olav den Helliges saga, og forteller om Olavs fødsel. Den andre fortellingen handler om Gunder Gjesing, en mann som ikke ikke viste en gravhaug den nødvendige respekt.

Olav den Hellige
Olav II (Haraldsson), født 995 på Ringerike, død 29. juli 1030 på Stiklestad. Norges konge fra 1015 til 1028. Har fått æren av å ha kristnet Norge og ble dyrket som helgen etter sin død.

Se tekst om gravhauger i Nittedal
Se tekst om gravhauger i Rælingen

Både Nittedal og Rælingen grenset til Raumariket.
Les mer om Raumariket.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Produsent: Bjørn H.S. Kristiansen
  Spørsmål om faglig innhold? 
  Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
  Tlf. 22 05 53 42 / 480 30 912
  Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
  Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
  Tlf. 22 05 54 37 / 404 92 913
 • Idé/opplegg: Lise Grimnes og Bjørn H.S. Kristiansen

Om kunstner / utøver / gruppe

Lise N. Grimnes har jobbet som forteller siden 2002, og i 2014 debuterte hun som forfatter med boka «Kaoshjerte». I tillegg er Lise pedagog med mastergrad i muntlig fortelling som formidlingsmetode. Hun har jobbet i en rekke pedagogiske og sceniske produksjoner. Lise Grimnes er tilknyttet  FabelAkt, Snirkelsnakk og Fortellerscenen.


Medvirkende

 • Lise N. Grimnes (forteller)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Klokkerhaugen, Nittedal
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Elevtegning: Historien om Olav den Hellige
Foto: _
Tjuvstuåsen, Rælingen
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Lise N. Grimnes
Foto: _
Furuberget, Nittedal
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Elevtegning fra historien om Olav den Hellige
Foto: _
Tjernshaug, Rælingen
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Elevtegning fra historien om Gunder
Foto: _
Kvinnegrav ved Glitre gård, Nittedal
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Olav den Hellige (995 - 1030)
Foto: _
Petrinehaug, Rælingen
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om faglig innhold? 
Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
Tlf. 22 05 53 42
Kontaktperson utøver
Lise N. Grimnes
Mobil: 916 04 917
E-post: lise@snirkelsnakk.no
Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Et litt spennende rom på skolen hvor elevene sjelden er. F. eks. kjeller, loft, lager eller liknende. Utøver ringer i forkant og avtaler med skolen om hva som kan egne seg.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
Elevene samler seg rundt Lise på et sted på skolen som er forskjellig fra klasserommet de vanligvis er i.EVALUERING
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på våre produksjoner. Send e-post til Bjørn H.S. Kristiansen dersom du har noe på hjertet angående denne produksjonen!
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Bjørn H.S. Kristiansen
Spørsmål om faglig innhold? 
Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
Tlf. 22 05 53 42 / 480 30 912
Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
Tlf. 22 05 54 37 / 404 92 913
Medvirkende
 • Lise N. Grimnes (forteller)