Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
STEINALDEREN KOMMER
Produksjonsliste
Program

STEINALDEREN KOMMER

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Klasserommet blir til boplass

Arkeolog Fredrikke Danielsen besøker elevene med et opplegg hvor klasserommet gjøres om til en boplass fra steinalderen. Med seg har arkeologen alt fra små biter av flint til en bergvegg med helleristninger. Flotte kopier av redskap, våpen og smykker blir sendt rundt mellom elevene. Ved hjelp av det de finner, manes en gammel kultur fram – kulturen til de første fangst- og jegerfolkene som kom til Norge for kanskje så mye som 12 000 år siden.

Lærerveiledning

Opplegget består av et møte mellom elever og en fagperson, og egenaktivitet. Produksjonen innfrir følgende læringsmål:

 • Beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneska som kom til landet vårt etter istida
  (kompetansemål etter 4. årstrinn)
 • Bruke omgrepet periode (steinalderen) og vise samanhenger mellom fortida og notida ved å plassere ei rekkje historiske hendingar på ei tidsline (kompetansemål etter 7. årstrinn)
 • Skape fortellinger om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut fra samfunnet dei lever i
  (kompetansemål etter 7. årstrinn)

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Produsent: Bjørn H.S. Kristiansen
  Spørsmål om faglig innhold? 
  Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
  Tlf. 22 05 53 42
  Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
  Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
  Tlf. 40492913
 • Idé/opplegg: DKS Akershus ved Bjørn H. S. Kristiansen

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Fredrikke Danielsen (arkeolog)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Arkeolog Fredrikke Danielsen
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Fiskekroker av bein
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Skoleplansje av en steinalderboplass
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Redskaper av flintstein
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
Halskjede av hasselnøtter
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen
De bodde i huler
Foto: Arkikon
Øks av flint, bein og tre
Foto: Bjørn H.S. Kristiansen

Video/Lyd

Kulturarv
Trinn: 4 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om faglig innhold? 
Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
Tlf. 22 05 53 42
Kontaktperson utøver
Kontakt Fredrikke Danielsen
Tlf. 470 10 147
Programlengde
45 minutter, utøver trenger i tillegg 30 minutter til å rigge rommet.
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom, musikkrom o.l. Om mulig i første etasje fordi det er litt å bære.
Bærehjelp
2-3 kulturverter eller andre, både til å bære inn på skolen først og ut i bilen når det er ferdig.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
En klasse av gangen.EVALUERING
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på våre produksjoner. Send e-post til Bjørn H.S. Kristiansen dersom du har noe på hjertet angående denne produksjonen!
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Bjørn H.S. Kristiansen
Spørsmål om faglig innhold? 
Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
Tlf. 22 05 53 42
Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
Tlf. 40492913
Medvirkende
 • Fredrikke Danielsen (arkeolog)