Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
FORTELL EN HISTORIE
Produksjonsliste
Program

FORTELL EN HISTORIE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dette er en musikalsk fortellerforestilling. Elevene får oppleve fortellerkunst og indisk folkemusikk og improvisasjon. På en morsom og overraskende måte får elevene oppleve hvordan ett og samme eventyr beholder sin kjerne, men ikler seg lokale navn, beskrivelser og vendinger alt etter hvor det befinner seg i verden. Eventyr er internasjonale kulturprodukter, og «Askepott» er en kjær kvinne med mange navn.

Lærerveiledning

Fortell en historie - en musikalsk fortellerforestilling

Målet med forestillingen er at elevene skal bli kjent med hvordan fortellinger i årtusener er tradert muntlig på sin reise rundt om i verden.

«For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn, skal opplæringa legge til rette for at elever får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringa skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevene skal møte kunst- og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet.» (Kunnskapsløftet - prinsipper for opplæringa)

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Kunstnere/grupper: Marianne Sundal og Jai Shankar
 • Produsent: Kirsten Arnesen og Bjørn H.S. Kristiansen
  Spørsmål om faglig innhold? 
  Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
  Tlf. 22 05 53 42
  Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
  Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
  Tlf. 22 05 54 37 / 404 92 913
 • Idé/opplegg: Marianne Sundal, Jai Shankar og Kristen Arnesen

Om kunstner / utøver / gruppe

Marianne Sundal er en rutinert forteller som har lang og variert erfaring innenfor Den kulturelle skolesekken. Hun er med i gruppen Snirkelsnakk.

Jai Shankar spiller tabla er en interasjonalt anerkjent musiker. Han har ved flere anledninger turnert for Rikskonsertene.


Medvirkende

 • Marianne Sundal og Jai Shankar
 • Marianne Sundal (fortelling og sang)
 • Jai Shankar Sahajpal (tabla)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Mannedattera og Kjerringdattera
Foto: Theodor Kittelsen
Marianne Sundal
Foto: _
Jai Shankar
Foto: _
Vasilissa
Foto: Forest Roger
Kari Trestakk
Foto: Dagfinn Werenskiold
Askepott
Foto: Walt Disney
Kulturarv
Trinn: 4 - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om faglig innhold? 
Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
Tlf. 22 05 53 42
Kontaktperson utøver
Marianne Sundal
Mobil: 99 52 53 99
E-post: marianne@snirkelsnakk.no
Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Gymsal, forsamlingsal
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Strøm
2 stikkontakter plassert slik at lyskastere kan settes opp bak elevene
Merknad om publikumsplassering
Elevene plasseres på benker/stoler i en halvsirkel foran «scenen»
Scene
Det må være plass til en bakvegg som er 3m lang og 2,6m høy
Må blendes
Ja
Merknad
EVALUERING
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på våre produksjoner. Send e-post til Bjørn H.S. Kristiansen dersom du har noe på hjertet angående denne produksjonen!
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Kirsten Arnesen og Bjørn H.S. Kristiansen
Spørsmål om faglig innhold? 
Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
Tlf. 22 05 53 42
Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
Tlf. 22 05 54 37 / 404 92 913
Medvirkende
 • Marianne Sundal (fortelling og sang)
 • Jai Shankar Sahajpal (tabla)