Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
FABELAKTIG
Produksjonsliste
Program

FABELAKTIG

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Gjennom denne utstillingen vil elevene få se og oppleve at det er mange forskjellige måter å arbeide med maleriet på.

Et av verkene kan kanskje ikke kalles et maleri engang? Alle arbeidene er fargerike og har figurative elementer i seg. Dette gir gode muligheter til å fabulere rundt bildene.

Lærerveiledning

BILDER I UTSTILLINGEN

Astrid Nondal: Grottetur
Sara Christensen: Uten tittel
Bente Louise Aas: Den store verdensbrannen
Bente Louise Aas: Ubuden gjest
Øivin Horvei: Growing up is for Trees

FORSLAG TIL FOR- OG ETTERARBEID
Utstillingen kan være en inspirasjonskilde i mange fag, men kanskje spesielt i norsk og kunst og håndverk. I norskfaget fordi de enkelte arbeidene kan være utgangspunkt for muntlige fortellinger eller skrive oppgaver.

Det å male bilder står sentralt i kunst og håndverk på alle trinn. Å prøve ut forskjellige typer maling eller forskjellige teknikker på samme bilde, er spennende. Også hvilket resultat forskjellige typer penselstrøk gir.

Klassen kan sette sammen et stilleben av ting som er i klasserommet, inspirert av Øivin Horveis verk. Etterpå kan de male det. Kanskje noen av gjenstandene må flyttes på, for at det skal bli en komposisjon som elevene er fornøyd med? Drøft med klassen hva som gir balanse eller ubalanse i et bilde.

Lykke til med besøket!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Torun Katarina Linge (formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Growing up is for Trees av Øivin Horvei
Foto: Øivin Horvei
Sara Christensen
Foto: Sara Christensen
Grottetur av Astrid Nondal
Foto: Lene Tori Obel Bugge
Den store verdensbrannen av Bente Louise Aas
Foto: Lene Tori Obel Bugge
Ubuden gjest av Bente Louise Aas
Foto: Lene Tori Obel Bugge
Visuell kunst
Trinn: 2 - 4
Turnéplan: FABELAKTIG V20V
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Liv Klakegg, Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
Telefon: 64 84 34 43/40
E-post: pilotgalleriet[at]akershuskunstsenter.no
Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom eller lignende som må være låst når formidler ikke er til stede.
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
Medvirkende
  • Torun Katarina Linge (formidler)