Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
EVIGE JAKTMARKER
Produksjonsliste
Program

EVIGE JAKTMARKER

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

ANIMASJONSFILM, LEK OG FANTASI

I «Evige jaktmarker» leker to barn i et åpent og vilt kystlandskap. Der leter de etter døde dyr som de tar med til en egen dyregravplass, og i barnas lek våkner dyrene opp til et vakkert dyreparadis. Alt i filmen er laget av papir, og resultatet er et fascinerende, detaljrikt visuelt uttrykk.

Animatør og regissør Elin Grimstad besøker skolen med sin unike animasjonsfilm. Elin har med dukker og rekvisitter fra filmen som presenteres i en liten utstilling. Elin vil også animere «live» og forklare elevene hvordan denne spesielle filmen er blitt laget. Det blir også tid til samtaler og refleksjon rundt temaer i filmen: liv/død, ritualer, tro og tvil.

Lærerveiledning

Elin har med alt av nødvendig utstyr ut til skolene. Skolen sørger for at et godt blendet rom med plass til alle elevene er klart. Hun trenger at noen møter henne og viser vei til rommet hun skal være i. Det tar en time å sette opp utstyret så rommet må være tilgjengelig en time før oppstart. Elin tar kontakt med skolene på telefon for å avtale nærmere.

Målet med denne filmproduksjonen  er å gi elevene en filmopplevelse som visuelt og innholdsmessig skiller seg ut fra det de vanligvis ser. Dette er en fantasifull historie som innbyr til videre fabulering, og elevene får et nært møte med en regissør som er både dedikert til kunstuttrykket hun bruker og har en særegen fortellerstemme. Vi mener denne filmen og Elin vil treffe målgruppen svært godt, og vi tror møtet vil generere interessante samtaler, gi innsikt og utvide elevenes forståelse av hva animasjonsfilm som kunstuttrykk kan være.

Forslag til forarbeid: Snakke om hva animasjonsfilm er og hvilke animasjonsfilmer eller tv-serier elevene liker å se på. Hvilke dyr har de sett i animasjonsfilm?

Forankring i læreplanen:

Norsk:

  • Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål. Samtale om innhold og form i sammensatte tekster.

KRLE:

  • Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker. Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Naturfag:

  • Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Vi vil vite hva  elever og lærere syns om filmopplevelsene dere får gjennom Den kulturelle skolesekken. Send gjerne en mail med ris eller ros til produsent Siri Natvik.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Elin Grimstad
  • Idé/opplegg: Elin Grimstad

Om kunstner / utøver / gruppe

Elin Grimstad har utdanning i animasjon og skriving for barn fra Bath Spa University i England, og fra forfatterutdanninga ved Norsk Barnebokinstitutt. Hun debuterte som forfatter og illustratør med bildeboka "Månen som ville lyse som ei sol" i 2012 (Samlaget).

"Evige jaktmarker" er Elins første animert kortfilm og er laget ved Nukufilm, et tradisjonsrikt dukkefilmstudio i Tallin. Den er laget i klassisk stop motion og cut-out animasjon og har tatt to år å lage. Elin har spesialisert seg på animasjon i møte med scene og dukketeater, og har turnert med ulike prosjekter i Den kulturelle skolesekken over hele landet.


Medvirkende

  • Elin Grimstad
  • Elin Grimstad (Regissør/animatør)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Evige jaktmarker
Foto: Medieoperatørene
Evige jaktmarker
Foto: Elin Grimstad/ Medieoperatørene
Utstilling med figurer og scenografi
Foto: Siri Natvik
Elin gjør seg klar
Foto: Siri Natvik
Fra utstillingen
Foto: Siri Natvik
Fra utstillingen
Foto: Siri Natvik

Video/Lyd

Film
Trinn: 4 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent / turnékoordinator
Hilde Kjos
Tlf 22 05 53 49
hilde.kjos@afk.no
Tanja Faaten Steen
Tlf 22 05 53 01
tanja.flaaten.steen@afk.no
Kontaktperson utøver
Elin Grimstad - 934 16 939
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Rom med plass til alle elevene + god blending og strømuttak. Rommet må være tilgjengelig for rigging av utstyr en time før programstart.
Transport
Skoler som trenger transport til annet spillested ordner dette selv. Faktura sendes DKS Akershus og spesifiseres med dato, skole og desitinasjon. Merkes med ressursnr. 504751. Fakturaadresse:  AFK, Fakturamottak, Pb 1160 sentrum, 0107 Oslo. 
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Medvirkende
  • Elin Grimstad (Regissør/animatør)