Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
BRØDRE
Produksjonsliste
Program

BRØDRE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

ÅTTE ÅR MED KAMERA PÅ SLEP
Dokumentarfilmen "Brødre" skildrer forholdet mellom Markus og Lukas, og deres oppvekst fra barn til ungdom. Historien strekker seg over åtte år, og utspiller seg på Sagene i Oslo, hvor de bor og vokser opp, og på feriestedet Smøla, ved havet utenfor Kristiansund.

Regissør Aslaug Holm og produsent Tore Buvarp har laget denne dokumentarfilmen om sine egne sønner, og en av dem kommer til kinoen for å fortelle om filmen og svare på elevenes spørsmål.

Lærerveiledning

Denne filmen egner seg svært godt til samtaler i klassen omkring temaer som oppvekst/identitet, familierelasjoner og medieetikk. At filmskaperen også er hovedkarakterenes mor gir henne en unik tilgang til å filme dem, men innebærer også etiske utfordringer som kan diskuteres i klassen.

I tillegg til å skildre brødrenes oppvekst på Sagene i Oslo, går filmen inn på familiens historie og bakgrunn i kystsamfunnet på Smøla. Dette gir rom for å snakke om hvordan Norge har forandret seg, og hvordan oppvekst og barndom er annerledes her nå enn for noen generasjoner siden.

Se også filmstudiearket (lenke til høyre). Filmstudiearket er utarbeidet først og fremst med tanke på elever på ungdomstrinnet og vgs, men er relevant også for 7. trinn.

Vi vil vite hva elever og lærere syns om filmopplevelsene dere får gjennom Den kulturelle skolesekken. Send gjerne en mail med ris eller ros til produsent Hilde.Kjos@afk.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Idé/opplegg: Fenris Film AS og Den kulturelle skolesekken i Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe

Aslaug Holm er regissør og har laget denne unike dokumentarfilmen om sine to sønner. Aslaug har tidligere filmet og klippet "Heftig og begeistret" og regissørt dokumentarfilmen "Oljeberget" med Jens Stoltenberg. I tillegg har hun laget nesten seksti (!) dokumentarer for TV.  Produsent, ektemann, far og fotballtrener Tore Buvarp utgjør sammen med Aslaug og sønnene teamet på "Brødre", og nettopp dette er det som har gjort dette prosjektet så unikt.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Markus og Lukas
Foto: Fenris Film

Video/Lyd

Film
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent / turnékoordinator
Hilde Kjos, Dks Akershus
Tlf. 22 05 53 49/ 992 61 452
Hilde.Kjos@afk.no
Programlengde
2 t 15 min
Maks publikumsantall
100
Arena / rom
Lokal kino
Transport
Skoler som trenger transport til kinoen ordner dette selv. Faktura sendes DKS Akershus og spesifiseres med dato, skole og destinasjon. Merkes med ressursnr: 504751. Fakturaadresse:  AFK, Fakturamottak, Pb 1160 sentrum, 0107 Oslo. 
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten