Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
AURORA BOREALIS
Produksjonsliste
Program

AURORA BOREALIS

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

DRAMA I VINTERMØRKET

I denne kortfilmen møter vi Emina på 10 år. Som flyktning har Emina havnet på asylmottak i snøfylte Tromsø sammen med sin mor og lillebror. Hennes største ønske er å finne faren som er savnet i krigen. Hun får hjelp av Abdi fra Somalia, men samtidig begynner det å skje rare ting i vintermørket som gjør henne veldig bekymret.

Filmen er laget av regissør Dino Murselovic, som kommer til skolen for å vise og fortelle om hvordan filmen er blitt til. Dino kom selv til Norge som 11-åring, etter å ha flyktet fra krigen i Bosnia. Han vil fortelle sin historie og om hvordan han har brukt egne erfaringer inn i produksjonen av denne filmen.

Lærerveiledning

Om valg av produksjon:
Aurora Borealis er en nydelig historie om Emina og alle de andre menneskene i verden som må forlate sitt hjemland for å overleve. Det handler om familier som splittes og det å savne en mor eller far. Til tross for et alvorlig tema fortelles historien på en underfundig og sjarmerende måte, noe som gjør denne filmen svært egnet for videre samtaler og refleksjon rundt temaer som migrasjon, flyktinger/ asylpolitikk og menneskerettigheter.

Forslag til forarbeid - aktiviteter i klassen:
Hva er en flyktning? Hva er en asylsøker?
Hva er FNs verdenserklæring og hva er Flyktningkonvensjonen?
Hva er  FNs barnekonvensjon?
Finn informasjon om dette på internett og snakk sammen i klassen.
Kjenner dere til historier om flukt fra familie, venner eller nærmiljø? Fortell i klassen.
La elevene tegne heller skrive noen ord om hvordan de tror det er å bo på et asylmottak. Dele og snakke om dette i klassen.


Forankring i lærerplanen: 
Samfunnsfag - Mål for opplæringen er at elevene skal:
Registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning.

KRLE – Mål for opplæringen er at elevene skal:
Samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet.
Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.

 
Vi ønsker dere et spennende møte med Dino Murselovic! 
Send gjerne tilbakemelding, ros eller ris til produsent Elisabeth Aalmo.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Dino Murselović
  • Produsent: Elisabeth Aalmo, DKS Akershus
  • Idé/opplegg: Dino Murselović, mobil 47152168

Om kunstner / utøver / gruppe

Dino Murselović (f. 1982) er opprinnelig fra Bosnia-Hercegovina. Han er utdannet regissør ved Den norske filmskolen. Murselović kom til Norge som flyktning i 1993, bare 11 år gammel, og mye av inspirasjonen til sine filmer henter han fra egne livserfaringer.


Medvirkende

  • Dino Murselović
  • Dino Murselovic

Multimedia og vedlegg

Bilder

Aurora Borealis
Foto: 4 1/2
Aurora Borealis
Foto: 4 1/2
Aurora Borealis
Foto: 4 1/2
Regissør Dino Murselovic
Foto: 4 1/2
Film
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon

Aasta Walberg Schive
Tlf 22 05 53 49
aasta.walberg.schive@afk.no
Kontaktperson utøver
Dino Murselovic
Mobil: 47 15 21 68
Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom/visningsrom med blending. Filmskaper viser gjerne klipp fra internett hvis rommet har tilgang på nett.
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
10 min.
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Elisabeth Aalmo, DKS Akershus
Medvirkende
  • Dino Murselovic