Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
BALLETTGUTTENE
Produksjonsliste
Program

BALLETTGUTTENE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

MELLOM KUNST OG TOPPIDRETT

I dokumentarfilmen «Ballettguttene» møter vi Lukas, Syvert og Torgeir som befinner seg i starten av dansekarrieren. De tre tenåringsguttene må takle karakterpress fra foreldre og lærere, mens de står overfor sine første utfordringer i internasjonale ballettkonkurranser. For å sikre karrieren er det viktigste av alt å komme inn på ballettlinjen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Filmen skildrer et varmt og sterkt vennskap mellom guttene, og vi får i løpet av en fireårsperiode innblikk i guttenes ambisjoner og drømmer.

Filmen er laget av Kenneth Elvebakk som besøker skolene. Kenneth vil forteller om hvordan filmen er blitt til, han vil snakke om  ambisjoner og hva vennskap betyr for å jobbe mot en drøm, og det å våge å ta valg.

Men denne dagen stopper ikke med det! Sammen med Kenneth får skolen besøk av ballettdanserne Ketil Gudim og Trude Skogen Støvind, begge tidligere ansatte ved Nasjonalballetten. Ketil og Trude skal lære elevene enkle trinn og hopp fra den klassiske ballettens verden, og kanskje blir det tid til å sette sammen en liten koreografi?

Lærerveiledning

Målet med dette DKS-besøket er å gi elevene en annerledes skoledag hvor både ny innsikt og morsomme og utfordrende øvelser vil være ingredienser. Dokumentarfilmen Balletguttene setter fokus på identitet og vennskap, det å følge sine drømmer og å ta valg for framtida – temaer som elevene vil relatere seg til og kjenne seg igjen i. Ballett er ofte forbundet med femininitet. Denne filmen utfordrer vårt syn på kjønnsroller, og vi ønsker at filmen og møtet med både filmskaper og ballettdansere skal skape refleksjon og ny innsikt hos elevene.

Det er en fordel om elevene har gymklær eller andre lette og ledige klær denne dagen.

Praktisk gjennomføring:
Det er laget en detaljert oppdeling og gjennomføring på hver skole. Sjekk turneplanens merknadsfelt for tider og gruppeinndeling. Elevene skal både se film og få miniverksted, og for en del skoler skal det rulleres imellom de to stedene. På en del skoler vil det også være behov for at hver gruppe i løpet av dagen også får en skoletime med ordinær undervisning.  Skolen velger selv hva innholdet i dette skal være.

Krav til arena:
Til denne produksjonene er det behov for to rom.
1) Til filmvisningen gjerne et auditorium eller annet rom med god blending. Regissør Kenneth benytter seg av skolens visningsutstyr (projektor og høyttalere). Kinooppsett med stoler foran lerret klargjøres på forhånd av skolen.
2) Danseverksted bør helst foregå i gymsal/samlingssal med god plass på gulvet til 30 elever, og med litt høyde under taket. Danserne bruker gjerne skolens lydanlegg, gi beskjed hvis dere ikke har dette så tar de med høyttalere. Rommet bør være klargjort og gulvet ryddet for pulter/møbler på forhånd.

Forslag til forarbeid:
Dette besøket krever ingen spesifikke forberedelser, men et DKS-besøk blir ofte vellykket hvis elevene er forberedt på hva som skal skje. Det er kjempefint hvis dere rekker å se filmens trailer (ligger øverst på nettsiden) og snakke litt rundt følgende spørsmål :

 • Dokumentarfilm – hva kjennetegner denne sjangeren?
 • Har dere eksempler på dokumentarfilmer dere har sett?
 • Hva forbinder dere med ballett? Sett opp en liste med assosiasjoner.
 • Hvilke kvalifikasjoner tror dere kreves for å bli profesjonell ballettdanser?


Faglig forankring:
Norsk: Sammensatte tekster/ sjanger/ bruk av filmatiske virkemidler
KRLE: Verdivalg/ familierelasjoner/ identitet/ ungdomskultur
Kroppsøving: Koreografi/ dans

Forslag til etterarbeid:
Vi anbefaler Film & Kinos filmstudieark for de klassene som vil jobbe videre med Ballettguttene. Filmstudiearket har spørsmål og oppgaver knyttet til både norsk, kroppsøving, filmkunnskap og yrkesvalg.

Vi ønsker tilbakemelding! Send ris og ros til produsent Elisabeth Aalmo.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Produsent: Elisabeth Aalmo, DKS Akershus
 • Idé/opplegg: DKS Akershus i samarbeid med utøverne

Om kunstner / utøver / gruppe

Kenneth Elvebakk (f. 1966) er en erfaren filmregissør og produsent med mange filmer bak seg, blant annet «Raballder» (2006) og «Den hemmelige klubben» (2003). Kenneth har erfaring både fra reklamefilm, dokumentarfilm, TV-serier og har jobbet i mange år for NRK.

Ketil Gudim (f. 1956) er danser, koreograf, skuespiller og instruktør. Ketil startet med ballett på Elbjørgs ballettskole i Sarpsborg som 14-åring, og i 1979 debuterte han ved Nasjonalballetten. Ketil virket som ballettdanser der og skuespiller ved andre institusjonsteatre på 80- og 90-tallet. Ketil pensjonerte seg fra Nasjonalballetten i 1998 og har siden jobbet som instruktør og koreograf.

Trude Skogen Støvind (f. 1974) er født i Bodø, men bor nå i Fetsund i Akershus. Hun er utdannet ved Heather Hebberts Ballettskole og ved Heinz Bosl Stiftung i München, og ble i 1994 medlem av Nasjonalballetten. Her har hun hatt soloroller i balletter som Askepott, Svanesjøen og Nøtteknekkeren. Sommeren 2015 pensjonerte Trude seg fra Nasjonalballetten.


Medvirkende

 • Kenneth Elvebakk (filmregissør)
 • Ketil Gudim (ballettdanser)
 • Trude Skogen Støvind (ballettdanser)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Ballettguttene
Foto: Jörg Wiesner
Regissør Kenneth Elvebakk
Foto: Endre Vestvik
Ballettmester Ketil Gudim
Foto: privat
Trude Skogen Støvind
Foto: Erik Berg

Video/Lyd

Film
Trinn: 9 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Hilde Kjos, DKS Akershus
Tlf. 22 05 53 49/ 992 61 452
hilde.kjos@)afk.no

Kontaktperson utøver
Kenneth Elvebakk
Mobil: 93 04 05 45
Programlengde
Inntil 4 timer (2 t med film + 1 t med danseøvelser per klasse)
Maks publikumsantall
120
Arena / rom
Et visningsrom/auditorium med blending + gymsal/samlingssal til verksted, med muligheter for å spille musikk over anlegg
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Elisabeth Aalmo, DKS Akershus
Medvirkende
 • Kenneth Elvebakk (filmregissør)
 • Ketil Gudim (ballettdanser)
 • Trude Skogen Støvind (ballettdanser)