Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
KUNSTAGENTER
Produksjonsliste
Program

KUNSTAGENTER

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

OPPLEV SKULPTURPARKEN

Henie Onstad Kunstsenter har en skulpturpark som inneholder verk av norske og internasjonale kunstnere. Dere er invitert til å være kunstagenter som skal undersøke skulpturer fra ulike epoker med forskjellige uttrykk. Noen er tradisjonelle, andre er abstrakte, noen skulpturer henter inspirasjon fra modernismen, og et av verkene er en lydskulptur. Noen av skulpturene er laget spesielt til stedet de er plassert. Kunstagenter utfordres til å tenke over hvorfor skulpturene står akkurat der, og hva de gjør med omgivelsene. Og motsatt: Hvordan påvirker omgivelsene de ulike skulpturene?

I løpet av to timer vil elevene få utforske og løse oppgaver i skulpturparken, guidet av appen «Kunstporten», og løse en tegneoppgave nede i HOK-laben.

Lærerveiledning

DAGSPLAN FOR BESØKET

Kl. 10:50 Ankomst elever

Dere skal jobbe i 2 grupper. Det kommer to klasser med bussen hver dag, så dere kan jobbe sammen i egen klasse. Jakker og sekker legges ned i HOK-laben.

Kl. 11:00

  • Gruppe 1 får opplæring i kunst-appen og løser oppgaver i Skulpturparken
  • Gruppe 2 går ned i HOK-laben og løser en tegneoppgave etter å ha fått en introduksjon til Per Inge Bjørlo sin skulptur «Larger Body»

Kl. 11:45 Matpause

Kl. 12.05 Gruppene bytter og gjør det samme som den andre gruppen.

Kl. 12:50 Evaluering i HOK LAB. Hvordan har elevene hatt det på HOK?

Kl. 13.05 Avreise

                                                                                            

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Henie Onstad Kunstsenter i Bærum
  • Produsent: DKS Akershus: Vibeke K. Hegg
  • Idé/opplegg: Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med DKS Akershus

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kunstagenter
Foto: Gunhild Varvin, HOK
Kunstagenter
Foto: Gunhild Varvin, HOK
Henie Onstad Kunstsenter
Foto: Henie Onstad Kunstsenter
Larger Body av Per Inge Bjørlo
Foto: Øystein Thorvaldsen
HOK-lab'en
Foto: Gunhild Varvin
Visuell kunst
Trinn: 5 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Akershus:
Vibeke K. Hegg:   vibeke.kirkebo.hegg[at]afk.noHenie Onstad Kunstsenter:Camilla Sune: camilla.sune@hok.noTurnéansvarlig:Hilde Kjos: hilde.kjos@afk.no
Kontaktperson utøver
Henie Onstad Kunstsenter:
Camilla Sune:  camilla.sune@hok.no
Programlengde
Kl. 11:00–13:00
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Henie Onstad Kunstsenter i Bærum | Sonja Henies vei 31 | 1311 Høvikodden
Merknad
Det kommer to klasser med buss. Klassene deles i to grupper. Lærere kan velge om elevene skal jobbe sammen i egen klasse eller blandes.
NB: hvis skolen ønsker egentid før bussen frakter dere tilbake til skolen, må dette avtales på forhånd. Det må avklares med HOK hvor dere ønsker å tilbringe tiden. Huset og utstillinger vil stort sett være tilgjengelig, men det hender at noen rom er opptatt. Under egentid må lærer ta ansvar for sine elever og følge kunstmuseets husregler.

Museumsreglene på HOK er:
Hjelp oss å ta vare på kunsten!
Det er ikke lov å spise eller drikke i utstillingene
Det er ikke lov å rope eller løpe på Kunstsentret
Det kan taes bilder i utstillingen, uten blitz

Det er ingen kiosk eller butikk på HOK, elevene oig lærere må derfor ha med matpakker.  Det er mulig å ha spise og ha drikkepause i vår HOK Lab,
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
DKS Akershus: Vibeke K. Hegg