Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Produksjonsliste
Program
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Viser 132 produksjoner
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 5 - 5
Kulturarv • 5 - 6
Kulturarv • 1 - 4
Visuell kunst • 3 - 3
Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 8 - 9
Visuell kunst • 5 - 6
Film • 7 - 7
Film • 7 - 7
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 3 - 5
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 6 - 8
Kulturarv • 8 - 9
Visuell kunst • 2 - 4
Film • 10 - 10
Visuell kunst • 6 - 6
Kulturarv • 10 - 10
Visuell kunst • 7 - 8
Kulturarv • 4 - 5
Litteratur • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Kulturarv • 7 - 7
Visuell kunst • 3 - 3
Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 3 - 3
Musikk, Kulturarv, Scenekunst • 8 - 10
Kulturarv • 6 - 6
Musikk • 8 - 10
Litteratur, Musikk • 7 - 7
Visuell kunst • 4 - 7
Kulturarv • 6 - 6
Musikk • 4 - 7
Kulturarv • 4 - 4
Litteratur • 5 - 7
Film • 9 - 10
Visuell kunst • 5 - 6
Visuell kunst • 8 - 10
Kunstarter i samspill, Kulturarv, Litteratur • 8 - 9
Scenekunst • 5 - 7
Scenekunst • 5 - 7
Kulturarv • 4 - 4
Litteratur • 3 - 6
Film • 7 - 7
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 9 - 9
Musikk • 8 - 10
Film • 10 - 10
Visuell kunst • 2 - 4
Litteratur • 5 - 5
Film • 9 - 10
Litteratur • 7 - 7
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 5
Film • 10 - 10
Film • 10 - 10
Visuell kunst • 2 - 4
Litteratur • 8 - 9
Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 4 - 6
Scenekunst • 5 - 7
Kulturarv • 4 - 4
Litteratur • 5 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Litteratur • 7 - 7
Visuell kunst • 8 - 8
Film • 9 - 10
Musikk • 1 år - VG3
Musikk • 8 - VG3
Visuell kunst, Kunstarter i samspill • 1 - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3
Visuell kunst • 8 - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3
Musikk • 1 - VG3
Scenekunst • 1 - VG3
Kulturarv • 1 år - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3
Visuell kunst • 8 - 8
Film • 4 - 4
Film • 7 - 7
Visuell kunst • 2 - 4
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 3 - 3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk, Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Musikk, Kulturarv • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Visuell kunst, Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Litteratur • 5 - 7
Scenekunst • 8 - 10
Visuell kunst • 8 - 9
Musikk • 1 - 7