Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Produksjonsliste
Program
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Viser 12 produksjoner
Musikk • 1 år - VG3
Musikk • 8 - VG3
Visuell kunst, Kunstarter i samspill • 1 - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3
Visuell kunst • 8 - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3
Musikk • 1 - VG3
Scenekunst • 1 - VG3
Kulturarv • 1 år - VG3
Scenekunst • 1 år - VG3