Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
 
Asker VGS
Postadresse: Postboks 43, 1371 Asker
Besøksadresse: Fredtunveien 81, 1386 Asker
Telefon: 66 90 72 40 • Nettsted: http://www.asker.vgs.no
Kontaktperson:Anne-Karine Knutsen, anne-karine.knutsen@asker.vgs.no, Cathrine Kittilsen Zandjani, cathrine.kittilsen.zandjani@asker.vgs.no
Produksjonsliste
Program
Asker VGS
Viser 7 hendelser
Tirsdag 25. september. 2018
Litteratur • Varighet: 90 minutter
Spillested: Asker VGS - Auditorium (112 seter)
10:00 - 11:30
Asker VGSVG1210 deltakere
Torsdag 8. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Asker VGS
12:00 - 12:40
Asker VGSVG1, VG2, VG3567 deltakere
Tirsdag 29. januar. 2019
Litteratur, Musikk • Varighet: 45 minutter
Spillested: Asker VGS - Blå sal
10:00 - 10:45
Asker VGSVG1180 deltakere

passer ikke onsdager. 5 min å kjøre til Bleiker vgs

Onsdag 30. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Asker VGS
kl ?
Asker VGSVG132 deltakere
kl ?
Asker VGSVG132 deltakere

Kunstner vil komme til skolen onsdag 30. og torsdag 31. januar pluss fredag 1. februar. Hun vil formidle til to klasser/grupper pr. dag. Om de ca.180 elevene på vg1 deles i 6 grupper vil alle få møte henne i løpet av de tre dagene. Om det passer best for skolen å dele i 7 grupper kan hun formidle til tre grupper en av dagene. Linda Bournane Engelberth tar kontakt ca. to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Torsdag 31. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Asker VGS
kl ?
Asker VGSVG132 deltakere
kl ?
Asker VGSVG132 deltakere
Fredag 1. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Asker VGS
kl ?
Asker VGSVG132 deltakere
kl ?
Asker VGSVG132 deltakere
Mandag 11. februar. 2019
Film • Varighet: 90
Spillested: Asker VGS
10:00 - 11:30
Asker VGSVG294 deltakere
12:15 - 13:45
Asker VGSVG294 deltakere