Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
 
Fet
Postadresse: Pb. 100, 1901 FETSUND
Besøksadresse: Kulturpaviljongen, Kirkeveien 139 b, 1900 Fetsund
Telefon: 63 88 61 00
Kontaktperson:Jorunn Løvlie, 40448546, jorunn.lovlie@fet.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Fet
Viser 73 hendelser
Fredag 14. september. 2018
Kulturarv • Varighet: 45
Spillested: Dalen skole - Gymsal
11:20 - 12:05
Dalen skole2. trinn23 deltakere
Onsdag 26. september. 2018
Kulturarv • Varighet: 45
Spillested: Garderåsen skole - Gymsal
12:00 - 12:45
Garderåsen skole2. trinn42 deltakere
Torsdag 27. september. 2018
Kulturarv • Varighet: 45
Spillested: Hovinhøgda skole - Gymsal
12:00 - 12:45
Hovinhøgda skole2. trinn45 deltakere
Fredag 28. september. 2018
Kulturarv • Varighet: 45
Spillested: Riddersand skole - Gymsal
11:45 - 12:30
Riddersand skole2. trinn57 deltakere
Tirsdag 16. oktober. 2018
Musikk • Varighet: 38 min
Spillested: Østersund ungdomsskole - Ridderhallen (helst ikke brukes)
10:20 - 10:55
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn238 deltakere
12:40 - 13:15
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn238 deltakere
Mandag 5. november. 2018
Film • Varighet: 2 t 15 min pr klasse / 2 klasser pr dag
Spillested: Østersund ungdomsskole
10:20
Østersund ungdomsskole9. trinn28 deltakere
Østersund ungdomsskole9. trinn28 deltakere


Dagsplan
Kl. 10.20–10.50       Felles intro for hele 9. trinn (auditorium e.l.)
Kl. 11.05-12.35     Verksted for gruppe 1
Kl. 13.20-14.50    Verksted for gruppe 2

Tidene kan tilpasses skolens timeplan, men man trenger minimum 4,5 klokketime for å gjennomføre for to grupper.

Tirsdag 6. november. 2018
Film • Varighet: 2 t 15 min pr klasse / 2 klasser pr dag
Spillested: Østersund ungdomsskole
10:20
Østersund ungdomsskole9. trinn28 deltakere
Østersund ungdomsskole9. trinn28 deltakere

Dagsplan
Kl. 10.20–10.50       Felles intro for hele 9. trinn (auditorium e.l.)
Kl. 11.05-12.35     Verksted for gruppe 1
Kl. 13.20-14.50    Verksted for gruppe 2

Tidene kan tilpasses skolens timeplan, men man trenger minimum 4,5 klokketime for å gjennomføre for to grupper.

Onsdag 7. november. 2018
Film • Varighet: 2 t 15 min pr klasse / 2 klasser pr dag
Spillested: Østersund ungdomsskole
10:20
Østersund ungdomsskole9. trinn28 deltakere
Østersund ungdomsskole9. trinn28 deltakere


Dagsplan
Kl. 10.20–10.50       Felles intro for hele 9. trinn (auditorium e.l.)
Kl. 11.05-12.35     Verksted for gruppe 1
Kl. 13.20-14.50    Verksted for gruppe 2

Tidene kan tilpasses skolens timeplan, men man trenger minimum 4,5 klokketime for å gjennomføre for to grupper.

Mandag 3. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Garderåsen skole
08:30 - 09:15
Garderåsen skole5. trinn17 deltakere
09:45 - 10:30
Garderåsen skole5. trinn17 deltakere
Tirsdag 4. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Hovinhøgda skole
08:25 - 09:10
Hovinhøgda skole5. trinn26 deltakere
10:10 - 10:55
Hovinhøgda skole5. trinn26 deltakere
Onsdag 5. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Dalen skole
08:45 - 09:30
Dalen skole5. trinn22 deltakere
Torsdag 6. desember. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min
Spillested: Riddersand skole
08:30 - 09:15
Riddersand skole5. trinn26 deltakere
09:30 - 10:15
Riddersand skole5. trinn26 deltakere
Torsdag 10. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Østersund ungdomsskole - Ridderhallen (helst ikke brukes)
11:00 - 11:35
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn238 deltakere
12:40 - 13:15
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn238 deltakere
Mandag 14. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Dalen skole - Gymsal
11:20 - 12:00
Dalen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn155 deltakere
Onsdag 16. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Garderåsen skole - Gymsal
12:00 - 12:40
Garderåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn132 deltakere
13:15 - 13:55
Garderåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn132 deltakere
Torsdag 17. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Hovinhøgda skole - Gymsal
12:00 - 12:40
Hovinhøgda skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn166 deltakere
13:15 - 13:55
Hovinhøgda skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn166 deltakere
Fredag 18. januar. 2019
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Riddersand skole - Gymsal
10:30 - 11:10
Riddersand skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn186 deltakere
11:45 - 12:25
Riddersand skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn186 deltakere
Tirsdag 22. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45 minutter
Spillested: Riddersand skole
kl ?
Riddersand skole3. trinn29 deltakere
kl ?
Riddersand skole3. trinn29 deltakere

Flu Hartberg vil komme til skolen tirsdag 22. januar og møte de to klassene på 3. trinn. Han tar kontakt ca to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Torsdag 24. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45 minutter
Spillested: Hovinhøgda skole
kl ?
Hovinhøgda skole3. trinn18 deltakere
kl ?
Hovinhøgda skole3. trinn18 deltakere

Flu Hartberg vil komme til skolen torsdag 24. januar og møte de to klassene på 3. trinn. Han tar kontakt ca to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Onsdag 30. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45 minutter
Spillested: Hovinhøgda skole
kl ?
Hovinhøgda skole6. trinn30 deltakere
kl ?
Hovinhøgda skole6. trinn30 deltakere

Kunstner vil komme til skolen onsdag 30. januar og møte de to klassene på 6. trinn. Hun tar kontakt ca. to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Torsdag 31. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45 minutter
Spillested: Dalen skole
kl ?
Dalen skole6. trinn26 deltakere

Kunstner vil komme til skolen torsdag 31. januar utpå dagen og møte klassen på 6. trinn. Hun skal til Garderåsen skole først. Kristine Sandøy tar kontakt ca. to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Torsdag 31. januar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45 minutter
Spillested: Garderåsen skole
kl ?
Garderåsen skole6. trinn29 deltakere

Kunstner vil komme til skolen torsdag 31. januar om morgenen og møte klassen på 6. trinn. Hun skal videre til Dalen skole etterpå. Kristine Sandøy tar kontakt ca. to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Fredag 1. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45 minutter
Spillested: Riddersand skole
kl ?
Riddersand skole6. trinn24 deltakere
kl ?
Riddersand skole6. trinn24 deltakere

Kunstner vil komme til skolen fredag 1. februar og møte de to klassene på 6. trinn. Kristine Sandøy tar kontakt ca. to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Torsdag 7. februar. 2019
Litteratur • Varighet: 60 minutter
Spillested: Østersund ungdomsskole - Amfi 150 seter
11:00 - 12:00
Østersund ungdomsskole8. trinn86 deltakere
12:40 - 13:40
Østersund ungdomsskole8. trinn86 deltakere
Onsdag 13. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45 minutter
Spillested: Dalen skole
kl ?
Dalen skole3. trinn27 deltakere

Utstillingen vil komme til skolen tirsdag 12. februar. Det blir formidling onsdag 13. februar til 3. trinn.Den blir pakket ned ettersiste formidling og hentet samme dag. Formidler tar kontakt ca to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Torsdag 14. februar. 2019
Visuell kunst • Varighet: 45 minutter
Spillested: Garderåsen skole
kl ?
Garderåsen skole3. trinn22 deltakere
kl ?
Garderåsen skole3. trinn22 deltakere

Utstillingen vil komme til skolen onsdag13. februar og bli formidlet torsdag 14. til de to klassene på 3. trinn. Den blir pakket ned etter siste formidling og hentet samme dag. Formidler tar kontakt ca to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Onsdag 24. april. 2019
Film • Varighet: 2 t 15 min
Spillested: ODEON KINO LILLESTRØM
11:30 - 13:45
Dalen skole7. trinn22 deltakere
Hovinhøgda skole7. trinn51 deltakere
Fredag 26. april. 2019
Film • Varighet: 2 t 15 min
Spillested: ODEON KINO LILLESTRØM
09:00 - 11:15
Garderåsen skole7. trinn35 deltakere
Riddersand skole7. trinn51 deltakere
Tirsdag 7. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: 35
Spillested: Riddersand skole
10:30 - 11:05
Riddersand skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn76 deltakere
11:45 - 12:20
Riddersand skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn76 deltakere
Fredag 10. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: 35
Spillested: Hovinhøgda skole
09:45 - 10:20
Garderåsen skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn101 deltakere
Mandag 13. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: 35
Spillested: Hovinhøgda skole
12:00 - 12:35
Hovinhøgda skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn81 deltakere
13:15 - 13:50
Hovinhøgda skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn81 deltakere
Onsdag 15. mai. 2019
Scenekunst • Varighet: 35
Spillested: Dalen skole
11:20 - 11:55
Dalen skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn70 deltakere
Mandag 3. juni. 2019
Kulturarv • Varighet: Rundtur 40 minutter og verksted 40 minutter
Spillested: Hovinhøgda skole
08:40 - 10:00
Hovinhøgda skole4. trinn22 deltakere

Bussavgang står på klokkeslett.

10:10 - 11:30
Hovinhøgda skole4. trinn22 deltakere

Bussavgang står på klokkeslett.

Mandag 3. juni. 2019
Kulturarv • Varighet: Rundtur 40 minutter og verksted 40 minutter
Spillested: Dalen skole
11:30 - 12:50
Dalen skole4. trinn17 deltakere

Bussavgang står på klokkeslett.

Fredag 7. juni. 2019
Kulturarv • Varighet: Rundtur 40 minutter og verksted 40 minutter
Spillested: Garderåsen skole
08:40 - 10:00
Garderåsen skole4. trinn36 deltakere

Bussavgang står på klokkeslettet.

Fredag 7. juni. 2019
Kulturarv • Varighet: Rundtur 40 minutter og verksted 40 minutter
Spillested: Riddersand skole
10:15 - 11:35
Riddersand skole4. trinn24 deltakere

Bussavgang står på klokkeslettet.

11:45 - 13:05
Riddersand skole4. trinn24 deltakere

Bussavgang står på klokkeslettet.

Tirsdag 27. august. 2019
Visuell kunst • Varighet: Kl. 11:00–13:00
Spillested: Henie Onstad Kunstsenter
11:00 - 13:00
Hovinhøgda skole6. trinn51 deltakere

Henie Onstad Kunstsenter (HOK).
Skolen bestiller selv buss til HOK. Faktura sendes Dks Akershus. 
Fint om bussen kan være på HOK kl 10.50 og hente elevene kl 13.05. På HOK deles 6.trinn i 2 grupper.
Klær etter vær.

Torsdag 29. august. 2019
Visuell kunst • Varighet: Kl. 11:00–13:00
Spillested: Henie Onstad Kunstsenter
11:00 - 13:00
Garderåsen skole6. trinn34 deltakere

Henie Onstad Kunstsenter (HOK).
Skolen bestiller selv buss til HOK. Faktura sendes Dks Akershus. 
Fint om bussen kan være på HOK kl 10.50 og hente elevene kl 13.05. På HOK deles 6.trinn i 2 grupper.
Klær etter vær.

11:00 - 13:00
Dalen skole6. trinn22 deltakere

Henie Onstad Kunstsenter (HOK).
Skolen bestiller selv buss til HOK. Faktura sendes Dks Akershus. 
Fint om bussen kan være på HOK kl 10.50 og hente elevene kl 13.05. På HOK deles 6.trinn i 2 grupper.
Klær etter vær.

Fredag 30. august. 2019
Visuell kunst • Varighet: Kl. 11:00–13:00
Spillested: Henie Onstad Kunstsenter
11:00 - 13:00
Riddersand skole6. trinn53 deltakere

Henie Onstad Kunstsenter (HOK).
Skolen bestiller selv buss til HOK. Faktura sendes Dks Akershus. 
Fint om bussen kan være på HOK kl 10.50 og hente elevene kl 13.05. På HOK deles 6.trinn i 2 grupper.
Klær etter vær.

Mandag 16. september. 2019
Scenekunst • Varighet: 45
Spillested: Garderåsen skole
10:15 - 11:00
Garderåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn85 deltakere

Totalt antall elever fordeles på to forestillinger

12:00 - 12:45
Garderåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn85 deltakere
Tirsdag 17. september. 2019
Scenekunst • Varighet: 45
Spillested: Hovinhøgda skole
10:10 - 10:55
Hovinhøgda skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn85 deltakere

Totalt antall elever fordeles på to forestillinger

12:00 - 12:45
Hovinhøgda skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn85 deltakere
Onsdag 18. september. 2019
Scenekunst • Varighet: 45
Spillested: Dalen skole
11:20 - 12:05
Dalen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn88 deltakere
Torsdag 19. september. 2019
Scenekunst • Varighet: 45
Spillested: Riddersand skole
10:30 - 11:15
Riddersand skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn114 deltakere

Totalt antall elever fordeles på to forestillinger

11:45 - 12:30
Riddersand skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn114 deltakere
Onsdag 9. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45
Spillested: Garderåsen skole
09:45 - 10:30
Garderåsen skole5. trinn36 deltakere
Onsdag 9. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45
Spillested: Hovinhøgda skole
12:00 - 12:45
Hovinhøgda skole5. trinn45 deltakere
Torsdag 10. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45
Spillested: Riddersand skole
09:30 - 10:15
Riddersand skole5. trinn49 deltakere
Torsdag 10. oktober. 2019
Litteratur • Varighet: 45
Spillested: Dalen skole
12:30 - 13:15
Dalen skole5. trinn17 deltakere
Torsdag 17. oktober. 2019
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Østersund ungdomsskole
10:00 - 10:35
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn171 deltakere
11:00 - 11:35
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn171 deltakere
12:00 - 12:35
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn171 deltakere
Mandag 28. oktober. 2019
Musikk • Varighet: 35
Spillested: Garderåsen skole - Gymsal
09:45 - 10:20
Garderåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn136 deltakere
12:00 - 12:35
Garderåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn136 deltakere
Onsdag 30. oktober. 2019
Film • Varighet: 135 min
Spillested: ODEON KINO LILLESTRØM
09:00 - 11:15
Østersund ungdomsskole9. trinn86 deltakere
11:30 - 13:45
Østersund ungdomsskole9. trinn86 deltakere
Onsdag 13. november. 2019
Musikk • Varighet: 35
Spillested: Riddersand skole - Gymsal
09:30 - 10:05
Riddersand skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn190 deltakere
10:30 - 11:05
Riddersand skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn190 deltakere
Torsdag 14. november. 2019
Musikk • Varighet: 35
Spillested: Dalen skole - Gymsal
09:40 - 10:15
Dalen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn153 deltakere
Fredag 15. november. 2019
Musikk • Varighet: 35
Spillested: Hovinhøgda skole - Gymsal
10:10 - 10:45
Hovinhøgda skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn163 deltakere
12:00 - 12:35
Hovinhøgda skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn163 deltakere
Fredag 29. november. 2019
Kulturarv • Varighet: 60
Spillested: Dalen skole
09:40 - 10:40
Dalen skole2. trinn20 deltakere
Mandag 2. desember. 2019
Kulturarv • Varighet: 60
Spillested: Garderåsen skole
09:45 - 10:45
Garderåsen skole2. trinn21 deltakere
12:00 - 13:00
Garderåsen skole2. trinn21 deltakere
Tirsdag 3. desember. 2019
Kulturarv • Varighet: 60
Spillested: Hovinhøgda skole
10:10 - 11:10
Hovinhøgda skole2. trinn22 deltakere
12:00 - 13:00
Hovinhøgda skole2. trinn22 deltakere
Onsdag 4. desember. 2019
Kulturarv • Varighet: 60
Spillested: Riddersand skole
10:30 - 11:30
Riddersand skole2. trinn28 deltakere
11:45 - 12:45
Riddersand skole2. trinn28 deltakere
Onsdag 22. januar. 2020
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Østersund ungdomsskole - Eika Idrettshal - deles i 4
10:20 - 10:55
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn256 deltakere
12:40 - 13:15
Østersund ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn256 deltakere
Mandag 3. februar. 2020
Visuell kunst • Varighet: 60 min. 3 grupper pr dag.
Spillested: Riddersand skole
kl ?
Riddersand skole3. trinn19 deltakere
kl ?
Riddersand skole3. trinn19 deltakere
kl ?
Riddersand skole3. trinn19 deltakere

Kunstner vil komme til skolen mandag 3. februar og møte 3. trinn. Vi ønsker at de to klassene deles i tre grupper slik at det blir ca 19 elever i hver formidling. Hun tar kontakt ca. to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Tirsdag 4. februar. 2020
Visuell kunst • Varighet: 60 min. 3 grupper pr dag.
Spillested: Dalen skole
kl ?
Dalen skole3. trinn23 deltakere

Kunstner vil komme til skolen tirsdag 4. februar, etter formidling på Garderåsen skole, og møte klassen på 3. trinn. Hun tar kontakt ca. to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Tirsdag 4. februar. 2020
Visuell kunst • Varighet: 60 min. 3 grupper pr dag.
Spillested: Garderåsen skole
kl ?
Garderåsen skole3. trinn21 deltakere
kl ?
Garderåsen skole3. trinn21 deltakere

Kunstner vil komme til skolen tirsdag 4. februar tidlig på dagen og møte de to klassene på 3. trinn. Hun skal til Dalen skole etterpå. Ca. to uker på forhånd tar hun kontakt for å avtale tider og annet.

Onsdag 5. februar. 2020
Visuell kunst • Varighet: 60 min. 3 grupper pr dag.
Spillested: Hovinhøgda skole
kl ?
Hovinhøgda skole3. trinn22 deltakere
kl ?
Hovinhøgda skole3. trinn22 deltakere

Kunstner vil komme til skolen onsdag 5. februar og møte de to klassene på 3. trinn.  Hun tar kontakt ca. to uker på forhånd for å avtale tider og annet.

Onsdag 5. februar. 2020
Litteratur • Varighet: 40 minutter
Spillested: Østersund ungdomsskole - Kultursal 90
11:20 - 12:05
Østersund ungdomsskole8. trinn86 deltakere
12:40 - 13:25
Østersund ungdomsskole8. trinn86 deltakere
Mandag 16. mars. 2020
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Dalen skole - Gymsal
12:35 - 13:10
Dalen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn153 deltakere
Onsdag 18. mars. 2020
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Garderåsen skole - Gymsal
12:00 - 12:35
Garderåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn272 deltakere
Torsdag 19. mars. 2020
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Hovinhøgda skole - Gymsal
10:10 - 10:45
Hovinhøgda skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn163 deltakere
12:00 - 12:35
Hovinhøgda skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn163 deltakere
Fredag 20. mars. 2020
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Riddersand skole - Gymsal
09:30 - 10:05
Riddersand skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn190 deltakere
10:30 - 11:05
Riddersand skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn190 deltakere
Onsdag 15. april. 2020
Film • Varighet: 120 min
Spillested: ODEON KINO LILLESTRØM
12:00 - 13:40
Dalen skole7. trinn26 deltakere
Garderåsen skole7. trinn32 deltakere
Torsdag 16. april. 2020
Film • Varighet: 120 min
Spillested: ODEON KINO LILLESTRØM
09:30 - 11:10
Fjuk oppvekstsenter7. trinn18 deltakere
Hovinhøgda skole7. trinn60 deltakere
11:45 - 13:25
Riddersand skole7. trinn48 deltakere
Ti 2. - On 17. jun. 2020
Kulturarv • Varighet: Rundtur 40 minutter og verksted 40 minutter
Spillested: Riddersand skole
kl ?
Riddersand skole4. trinn29 deltakere

Foreløpige datoer. Dks-koordinator Jorunn Løvlie i Fet kommune gir beskjed til skolen  god tid i forveien hvilken av dagene de skal.

kl ?
Riddersand skole4. trinn29 deltakere

Foreløpige datoer. Dks-koordinator Jorunn Løvlie i Fet kommune gir beskjed til skolen  god tid i forveien hvilken av dagene de skal.

Ti 2. - On 17. jun. 2020
Kulturarv • Varighet: Rundtur 40 minutter og verksted 40 minutter
Spillested: Dalen skole
kl ?
Dalen skole4. trinn25 deltakere

Foreløpige datoer. Dks-koordinator Jorunn Løvlie i Fet kommune gir beskjed til skolen  god tid i forveien hvilken av dagene de skal.

Ti 2. - On 17. jun. 2020
Kulturarv • Varighet: Rundtur 40 minutter og verksted 40 minutter
Spillested: Hovinhøgda skole
kl ?
Hovinhøgda skole4. trinn18 deltakere

Foreløpige datoer. Dks-koordinator Jorunn Løvlie i Fet kommune gir beskjed til skolen  god tid i forveien hvilken av dagene de skal.

kl ?
Hovinhøgda skole4. trinn18 deltakere

Foreløpige datoer. Dks-koordinator Jorunn Løvlie i Fet kommune gir beskjed til skolen  god tid i forveien hvilken av dagene de skal.

Ti 2. - On 17. jun. 2020
Kulturarv • Varighet: Rundtur 40 minutter og verksted 40 minutter
Spillested: Garderåsen skole
kl ?
Garderåsen skole4. trinn44 deltakere

Foreløpige datoer. Dks-koordinator Jorunn Løvlie i Fet kommune gir beskjed til skolen  god tid i forveien hvilken av dagene de skal.