Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
 
Lillestrøm VGS
Postadresse: BOKS 333, 2001 LILLESTRØM
Besøksadresse: Henrik Wergelands gate 1, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 89 06 00
Kontaktperson:Mona Negård Borge, 92415611, mona.negard.borge@lillestrom.vgs.no
Produksjonsliste
Program
Lillestrøm VGS
Viser 23 hendelser
Tirsdag 29. august. 2017
Kunstarter i samspill • Varighet: Ca. 120 minutter på Operaen og 60 minutter hos Snøhetta.
Spillested: Lillestrøm VGS
10:00 - 14:00
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG350 deltakere

*

Kl 10.00 - 12.00 - Operaen - 29. august, Tryllefløyten

Kl 13.00 - 14.00 - Snøhetta

Husk at det tar 20 min å gå fra Operaen til Snøhetta

Torsdag 21. september. 2017
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Lillestrøm VGS
11:30 - 12:10
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG3100 deltakere
Mandag 15. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 12:50
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Jeanninne 915 87 898 og Fredrik 

Tirsdag 16. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 12:50
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Jeanninne 915 87 898 og Fredrik 

Onsdag 17. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 12:50 Avlyst
Lillestrøm VGSVG1- deltakere
Torsdag 18. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
12:00 - 15:00
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Jeanninne 915 87 898 og Martine 95876880

Fredag 19. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 12:50
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Jeanninne 915 87 898 og Martine 95876880

Mandag 22. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 12:50
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Martine 95876880 og Sofie 92015101

Tirsdag 23. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 12:50
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Martine 95876880 og Sofie 92015101

Onsdag 24. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 12:50
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Martine 95876880 og Sofie 92015101

Torsdag 25. januar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 12:50
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Sofia 908 11 957 og Fredrik

Fredag 2. februar. 2018
Film • Varighet: 60 minutter
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 10:50
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG380 deltakere

Flyttet til ferbuar etter ønske fra skolen. Lillestrøm vgs, 400 elever, deles på 5 forestillinger på 3 dager. 80 elever pr forestilling (max 90 elever). Dag 1 på Lillestrøm vgs.

12:20 - 13:20 Auditoriet (ingen info)
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG380 deltakere

1KMA, 2KMA, 2KMB, 3KMA, 3KMB, VG1 ST, VG2 ST. Dag 2 på Lillestrøm vgs.

Torsdag 8. februar. 2018
Film • Varighet: 60 minutter
Spillested: Lillestrøm VGS - Auditoriet (ingen info)
09:50 - 10:50
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG380 deltakere

1KMA, 2KMA, 2KMB, 3KMA, 3KMB, VG1 ST, VG2 ST.

12:20 - 13:20
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG380 deltakere

1KMA, 2KMA, 2KMB, 3KMA, 3KMB, VG1 ST, VG2 ST. Dag 3 på Lillestrøm vgs.


Fredag 9. februar. 2018
Film • Varighet: 60 minutter
Spillested: Lillestrøm VGS - Auditoriet (ingen info)
09:50 - 10:50
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG380 deltakere

1KMA, 2KMA, 2KMB, 3KMA, 3KMB, VG1 ST, VG2 ST.

Fredag 16. februar. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Lillestrøm VGS
09:00 - 12:00
Lillestrøm VGSVG130 deltakere

Utøvere: Jeanninne 915 87 898 og Fredrik

Fredag 9. mars. 2018
Kunstarter i samspill • Varighet: Ca. 120 minutter på Operaen og 60 minutter hos Snøhetta.
Spillested: Lillestrøm VGS
kl ?
Lillestrøm VGS30 deltakere

* KUN INN I OPERAEN

Lillestrøm vgs, klasse 1MDB, 30 elever + 2 lærere

Kl 10.00 - 12.00 - Operaen - 9. mars, Mesteraften (ballett)

Onsdag 14. mars. 2018
Scenekunst • Varighet: Ca. 60 minutter
Spillested: Lillestrøm VGS - Black Box
10:00 - 11:00
Lillestrøm VGSVG2120 deltakere
Tirsdag 17. april. 2018
Litteratur • Varighet: 120 minutter eller etter avtale med utøver
Spillested: Lillestrøm VGS
09:00 - 11:00
Lillestrøm VGS9 deltakere
Onsdag 9. mai. 2018
Litteratur • Varighet: 60 min
Spillested: Lillestrøm VGS - Auditoriet (ingen info)
12:20 - 13:10
Lillestrøm VGSVG1120 deltakere

AMS, 1KMA, 1MDA, 1MDB

Fredag 1. juni. 2018
Musikk • Varighet: 20-25 min
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 10:15
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG3200 deltakere

Utekonsert! 400 elever fordeles på to konserter.
Værforbehold, musikerne spiller på svært kostbare instrumenter.
Hold av konsertlokale i tilfelle konserten må flyttes inn på kort varsel.

10:30 - 10:55
Lillestrøm VGSVG1, VG2, VG3200 deltakere

Utekonsert! 400 elever fordeles på to konserter.
Værforbehold, musikerne spiller på svært kostbare instrumenter.
Hold av konsertlokale i tilfelle konserten må flyttes inn på kort varsel.

Ensemble Allegria videre til Strømmen VGS, 7 min å kjøre.

Fredag 28. september. 2018
Film • Varighet: Inntil 4 x 45 minutter (avhengig av antall elever)
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 13:20
Lillestrøm VGS15 deltakere
Mandag 15. oktober. 2018
Film • Varighet: Inntil 4 x 45 minutter (avhengig av antall elever)
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 13:20
Lillestrøm VGS15 deltakere
Tirsdag 16. oktober. 2018
Film • Varighet: Inntil 4 x 45 minutter (avhengig av antall elever)
Spillested: Lillestrøm VGS
09:50 - 13:20
Lillestrøm VGS15 deltakere