akershus

DKS-brosjyre til førsteklassingene

Her finner du en informasjonsbrosjyre om Den kulturelle skolesekken.

For aktørene i DKS er målet med brosjyren å fortelle de foresatte at barna deres vil oppleve kunst og kultur i skolen helt fra skolestart. Informasjonen vil forhåpentligvis også i enda større grad vise hva skoledagen til barna er fylt med.

Foreldre og foresatte skal på denne måten vite at alle landets fylker og kommuner, profesjonelle utøvere og så godt som alle kunst- og kulturinstitusjoner legger til rette for at elevene skal få et godt kunst- og kulturtilbud i skolehverdagen.
 

 

Dks-brosjyre til alle førsteklassinger

Dks-brosjyre til alle førsteklassinger

Foto: Kristin Hestad og Lars Opstad. Design: Kristian Ulyses Andaur