akershus

Tilrettelagt program

Tilrettelagt er et tilbud som er tilpasset elevgrupper med spesielle behov. Her vil man finne produksjoner innenfor alle de seks kunst- og kulturfeltene i Den kulturelle skolesekken. 

Ønsker du å vite mer om Tilrettelagt-ordningen eller hvordan man bestiller?

Torsdag 26. mai vil det bli avholdt Kulturtorg for Tilrettelagt-produksjoner. Her kan du bli kjent med alle produksjonene som skal ut på skolene 2016 og 2017.

Kulturtorget er fra kl. 10.30 til 15.00 på Popsenteret på Grünerløkka.

Påmelding innen 3. mai! Hver skole vil få tilsendt påmeldingsskjema på mail. 
 

Les mer om ordningen her. Har du noen spørsmål? Kontakt Hege Emilsen.

 

Hujedamej

Hujedamej