akershus

Tilrettelagt

Tilrettelagt er et programtilbud for elever med spesielle behov. 

Tilrettelagt skal nå mange ulike elevgrupper, fra barn med store fysiske og psykiske funksjonshemminger til ungdom med adferds- og læringsvansker.

Vi ønsker å tilby stor spennvidde i innholdet, og ha alle fagfeltene i Den kulturelle skolesekken representert: musikk, scenekunst, film, visuell kunst, kulturarv og litteratur. Her skal man kunne finne noe for alle funksjonsnivåer og interesser. 

Bla i katalogen for 2017/18

Spørsmål om vårt tilrettelagte program kan rettes til Kim J. Stidahl, kim.stidahl@afk.no / 979 72 935.

 

Kunstfyret

Kunstfyret