akershus

Vil du bli utøver i Den kulturelle skolesekken?

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Akershus? Har du et spennende prosjekt på gang? 

Forslagsfrist for produksjoner til DKS Akershus for skoleåret 2018/2019 var 15. september 2017.

Neste frist er 15. september 2018.

Ikke lenger verksteder

Den kulturelle skolesekken i Akershus har ikke lenger verksteder i sitt program. Utøvere med idéer til verksteder kan i stedet henvende seg direkte til kommunene. Verksteder er produksjoner hvor elevaktivitet er det primære, og som gjerne går over lengre tid enn ordinære produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Spørsmål? Ta kontakt produsenten på fagfeltet som er relevant for din produksjon, se ansattliste.

 

Vil du skape engasjement og glede hos skoleelever i Akershus? Send inn ditt forslag!

Vil du skape engasjement og glede hos skoleelever i Akershus? Send inn ditt forslag!

_