akershus

Ansatte i DKS Akershus

Her finner du kontaktinformasjon til de ansatte i Den kulturelle skolesekken i Akershus. Send e-post  til dksakershus[at]afk.no hvis du vil nå frem til flere.

 


TURNÉKOORDINATORERHilde Kjos
Turnékoordinator og produsent for musikk, film og visuell kunst
hilde.kjos[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 49
 

   

Aasta Walberg Schive
Turnékoordinator og produsent for film og visuell kunst
aasta.walberg.schive@afk.no
Tlf. 22 05 53 49 / 412 64 509
(Vikariat våren 2018)

 
   

Kim J. Stidahl
Ansvarlig for tilrettelagt og turnékoordinator
kim.stidahl[at]afk.no
Tlf. 22 05 54 41 / 979 72 935

   
Ida Hasund
Turnékoordinator for kulturarv, litteratur og scenekunst
ida.hasund[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 37/ 404 92 913

   

Mats Persson
Turnékoordinator musikk
mats.perssonl[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 46 / 958 52 322

 
   
Bertha-Cecilie Øvergaard (i permisjon)
Turnékoordinator for litteratur og spesialansvar for VGS
 

 


MUSIKK


Ann-Cathrin Tessnes
Produsent
ann-cathrin.tessnes[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 50 / 924 24 435
   
Einar Thorbjørnsen
Produsent
einar.thorbjornsen[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 51 / 907 50 649

 


SCENEKUNST


Katrine Kirsebom
Produsent
katrine.kirsebom[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 53 / 920 21 489
 
   
- EKSTERN SAMARBEIDSPARTNER -
Ellen-Kathrine Mathisen
Akershus Teater, turnékoordinator
ekmathisen[at]akershusteater.no
Tlf. 982 27 915
 


LITTERATUR


Eldrid Johansen
Produsent grunnskole
eldrid.johansen[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 40

 

   

Gunnar Vilberg
Produsent VGS
gunnar.vilberg[at]afk.no
Tlf. 22 05 54 52 / 924 88 670

 


KULTURARV


Bjørn Kristiansen
Produsent
bjorn.kristiansen[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 42

 


FILM


Truels Rigvår
Produsent VGS
truels.rigvar[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 54 / 926 36 080
   

Siri Natvik
Produsent grunnskole
siri.natvik[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 01 / 951 10 667

 

 


VISUELL KUNST


Vibeke Kirkebø Hegg
Produsent
vibeke.kirkebo.hegg[at]afk.no
Tlf. 22 05 54 55
   

- EKSTERN SAMARBEIDSPARTNER - 

Liv Klakegg
Leder Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
Produsent og turnékoordinator visuell kunst
pilotgalleriet[at]akershuskunstsenter.no
Tlf. 64 84 34 43

 


ADMINISTRASJON


Cathrine Haakonsen
Enhetsleder
cathrine.haakonsen[at]afk.no 
Tlf. 22 05 53 52 / 917 63 119

   

Ida Friis (i permisjon)
Rådgiver
 


   

Merete Rustand Solli
Rådgiver
merete.rustand.solli[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 57 / 918 80 008  

 
   
Karin Guldhaug
Konsulent
karin.guldhaug[at]afk.no
Tlf. 22 05 53 40
   
Marit Jordanger
Kommunikasjonsrådgiver
marit.jordanger[at]afk.no
Tlf. 478 55 584