akershus

Kulturkontakter

Kulturkontakten er en viktig aktør i gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken. God kontakt mellom skole, utøver og DKS Akershus er helt avgjørende for et godt og inspirerende kunst- og kulturmøte.

Som skolens kulturkontakt har du derfor en både spennende og viktig oppgave. Når det gjelder å utnytte DKS-besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag. 

Kulturkontaktens oppgaver

  • Holde seg orientert om tilbudet fra DKS Akershus på www.dksakershus.no. 
  • Følge med på hvilke produksjoner som kommer til skolen.
  • Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om aktuelle produksjoner.
  • Samarbeide med kulturvertene og fordele ansvarsoppgaver.
  • Sørge for at alt praktisk er tilrettelagt før besøket.
  • Ta imot kunstnerne når de kommer, og vise dem lokalene de skal bruke.
  • Presentere kunstnerne for elevene når det er en større forestilling, og for klasselærerne når tilbudet er klasseromsbesøk.
  • Være en aktiv kontaktperson for DKS Akershus og kunstnerne. Det innebærer også å sjekke og oppdatere kontaktinformasjon for skolen og kulturkontakten.

 

Noen enkle tips til slutt

Elever egner seg ypperlig som kulturarrangører

Lag gjerne egne presentasjoner for kollegiet og elever, for eksempel i samarbeid med elevrådet.

La informasjonen være lett tilgjengelig på lærerrom, på oppslagstavler og lignende.

Program for Den kulturelle skolesekken bør inn i skolens ukeplaner.

Avklar lærerens rolle under forestillingen. Er læreren publikum på linje med elevene? Hvem griper inn hvis det skulle oppstå uro?

Når dere velger lokale for de enkelte DKS-tilbudene, husk kravet om universell utforming. Alle skal ha tilgang til lokalet, og det skal være tilrettelagt for alle når det gjelder lys- og lydforhold.

Vis interesse! Se forestillingen sammen med elever og kollegaer!