akershus

Slik finner du fram på våre nettsider

Lurer du på hvordan du finner din skole, programmet for skolen eller annen informasjon?

Her finner du en kort veiledning i hvordan du finner fram:
 

FINN DIN SKOLE

Gå enten på forsiden av dksakershus.no og bruk rullegardinmenyen øverst til venstre:

 

Eller gå til forsiden for produksjonene, www.dksakershus.no/produksjoner og velg din skole, kommune eller institusjon i venstre marg:
 

 

Når du har valgt skole, får du også opp hvem som er kontaktperson der. Lenken til programmet for hver skole er konstant, så det går fint an å bokmerke denne siden til senere besøk.

Hvis det er en spesifikk produksjon du skal lese om, kan du også skrive tittelen inn i søkefeltet.

For å skrive ut programmet for din skole, gå til siden med programmet og velg «utskriftsversjon».

Les mer om en produksjon ved å trykke på tittelen du ønsker mer informasjon om. For å finne ut når en produksjon kommer til din skole, gå inn på den aktuelle produksjonen og se på turnéplan øverst i høyre marg.

NB!
Endringer og tilføyelser i produksjoner og turnéplaner kan forekomme underveis. Denne informasjonen oppdateres kontinuerlig. Vi gir beskjed på e-post til de skolene det gjelder hvis det gjøres endringer i turnéplaner etter skolestart.