akershus

Om oss

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, både i grunnskole og videregående skole, får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Den kulturelle skolesekken ble startet i 2001, og er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) har et helhetlig ansvar for alle fagområder i skolesekken. I dag har fylkeskommunene og kommunene ansvar for å legge program og tilbud i sine regioner. Med rundt 58 000 konserter og møter mellom barn og kunstnere i løpet av et år, er Den kulturelle skolesekken også Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturarbeidere.

Fylkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering av Den kulturelle skolesekken. DKS Akershus ligger under fylkesadministrasjonen i Akershus, med lokaler i Galleri Oslo.
 

Produksjoner fra DKS Akershus er delt inn i seks kunstfelt, samt en crossover-kategori:
 

  • Musikk
  • Film
  • Kulturarv
  • Litteratur
  • Visuell kunst
  • Scenekunst
  • Crossover


Kommunene har også mulighet til å utvikle sitt eget DKS-program.

Kunstfeltene tar imot forslag til produksjoner fra utøvere frem til 15. september hvert år.

 

Les mer om kunstfeltene våre.