akershus

Til læreren

Læreren har en nøkkelrolle for at DKS-besøket på skolene skal bli så bra som mulig.

Kjære lærer!

Din tilstedeværelse og ditt engasjement er kjempeviktig for at elevene skal få mest mulig ut av besøket fra DKS.

Når det gjelder å utnytte DKS-besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag. Det aller viktigste er å forberede klassen på hvem som skal komme, passe på at alt ligger til rette for besøket og gi kunstner eller utøver en varm velkomst. Da beredes grunnen for et godt møte mellom kunstner og elev.

Se hva kulturkontakt ved Frogn VGS, Siw Fjelstad, sier om DKS i skolehverdagen.

Hvis tid og læreplaner tillater det, er det også kjempebra hvis det undervises i relaterte temaer i perioden med besøk fra skolesekken. Derfor oppfordrer vi dere til å bruke produksjonssidene på www.dksakershus.no og samordne undervisningen med besøket fra skolesekken, der dette er mulig.

Se hva Vera Micaelsen, faglig leder for DKS, mener om lærerens rolle.

 

Finn ditt DKS-besøk eller programmet for din skole

Har du spørsmål om en produksjon som skal komme til din klasse?
Ta kontakt med den som står som kontaktperson på denne produksjonen.

DKS Akershus setter veldig stor pris på tilbakemeldinger på hvordan de ulike produksjonene har fungert. Send gjerne en e-post i etterkant, om det er ris eller ros eller forslag til forbedring.

Alle lærere er kulturformidlere, og kunst og kultur kan formidles i alle fag! Og husk: Kunst og kultur gjør elevene bedre!
 

Lykke til med besøket!