TRANEN OG SELEN
Garderåsen skole
Norberts Nye Nabo
Bakke skole
BRASS DE LUXE
Østgård skole
KORTFILMSTAFETTEN
Nannestad ungdomsskole
(VGS 2018/19) FRIHET OG ÆRE
Mailand VGS
RØDLISTA
Bråte skole
OH MEIN PAPA (Asfaltprinsessene)
Sørum skole
(TILRETTELAGT) PIXILLASJON
Hvam VGS