Tilbake
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen
Arkikon
Bjørn H.S. Kristiansen

(TILRETTELAGT) STEINALDEREN KOMMER

Klasserommet blir til boplass

Arkeolog Fredrikke Danielsen besøker elevene med et opplegg hvor klasserommet gjøres om til en boplass fra steinalderen. Med seg har arkeologen alt fra små biter av flint til en bergvegg med helleristninger. Flotte kopier av redskap, våpen og smykker blir sendt rundt mellom elevene. Ved hjelp av det de finner, manes en gammel kultur fram – kulturen til de første fangst- og jegerfolkene som kom til Norge for kanskje så mye som 12 000 år siden.

Lærerveiledning

Viktig med forarbeid

Opplegget består av et møte mellom elever og en fagperson, og egenaktivitet. "Steinalderen kommer" kan passe for ungdomsskole og vgs. For at elevene skal ha utbytte av besøket , er det er en forutsetning at de har arbeidet med steinalderen i forkant. Tilbudet kan f.eks brukes som en avslutning på et prosjekt som "krones" med et besøk av en arkeolog.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Produsent: Bjørn H.S. Kristiansen
  Spørsmål om faglig innhold? 
  Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
  Tlf. 22 05 53 42
  Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
  Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
  Tlf. 40492913
 • Idé/opplegg: DKS Akershus ved Bjørn H. S. Kristiansen

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer