Tilbake
Mona Brekke
Mona Brekke
Mona Brekke

SØKE LY

Arkitektur og stedsidentitet

Arkitekt Kristin Pedersen vil fokusere på sammenheng mellom opplevelse av steder og arkitektur. Hvilken forbindelse finnes mellom et sted og bygningene som står der? Hvordan kan arkitektur forsterke stedets kvaliteter? Å søke ly er det grunnleggende utgangspunkt menneskene har for å bygge hus. Omgivelsenes muligheter og begrensninger er avgjørende for valg av form, materialer og plassering.

Arkitekten har med seg terrengmodeller som elevene skal bruke i utforming av en enkel bygning på nettopp dette stedet. De skal skape arkitektur som forteller om dette stedets identitet og kvaliteter.

Lærerveiledning

Det er fint om skolen kan stille med kopipapir og blyanter til elevene. I tillegg ønsker vi en datamaskin som er koblet til prosjektor. Arkitekt har med minnepinne.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Arkitekt og billedkunstner Mona Brekke i samarbeid med Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer