Tilbake
Marit Jordanger
Marit Jordanger

Juryklasse Uprisen

En gjeng niendeklassinger fra Li skole skal skoleåret 2019/20 være juryklasse i kåringen av Uprisen. 

Uprisen - årets ungdomsbok er en nasjonal litteraturpris som deles ut årlig. Syv klasser på 9. trinn utgjør juryen. Juryklassene starter arbeidet i februar og avslutter det på Lillehammer i slutten av mai. Klassene forplikter seg til å lese og vurdere de fem nominerte bøkene.

Klassen får oppnevnt en kritikerfadder, også dette året Karen Frøsland Nystøyl. Kritikeren kommer på tre besøk i klassen og virker som en mentor i klassens vurdering av de nominerte bøkene. 

Klassen får tilsendt leseeksemplarer av de nominerte bøkene.

Klassens lærer deltar på oppstartseminar i Oslo på nyåret 2020. Klassen forplikter seg til å stille med to forberedte kandidater på storjurymøte på Lillehammer. Storjurymøtet tar den endelige avgjørelsen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • I samarbeid med: Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken i Akershus.

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer