Tilbake
Foto Hakon Borg

(VGS 2019/20) USYNLIGE GRENSER

Kunnskap sett gjennom andre øyne

Forestillingen er et innlegg i avkolonialiseringsdebatten på høyskoler og universiteter over hele kloden. Innen forskning og kunnskapsproduksjon urbefolkninger og minoriteter vært utestengt. På dette feltet har demokrati og medborgerskap trange kår. Norges forhold til samisk kultur er intet unntak i så måte. Usynlige grenser er en musikk- og fortellerforestilling som formidler samiske kunnskap om livet og jorda. Forestillingen presenterer et annerledes kunnskapsunivers enn det vestlige; et natursyn preget av sameksistens mellom ulike verdener og glidende overganger mellom mennesker og dyr.

Elevene inviteres med på en 40 min. reise ut på vidda, inn i frodige skoger og buldrende fosser, og ned i Saajve-verdenen, som er sentral i samisk kultur.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Bjørn H.S. Kristiansen

Om kunstner / utøver / gruppe

Torgeir Vassvik er en samisk artist som kombinerer kystsámisk joik med tradisjonelle instrumenter. Han turnerer over hele verden og har komponert musikk til film og scenekunst.

Ellen Jerstad har drevet Øyteateret siden 2014, og er skuespiller, forteller og instruktør.

Begge har turnert i DKS.

Publikumskommentarer