Tilbake
Erik Berg
Erik Berg
Marte Garmann Johnsen
Marte Garmann Johnsen
Marte Garmann Johnsen
Erik Berg
Erik Berg
Erik Berg
Erik Berg

(VGS 2019/20) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA

Omvisning med sceneprøve og kunstnermøte på Operaen
Opplev mangfoldet i et av verdens mest moderne opera- og balletthus! Her får elevene innblikk i det som skjer på verkstedene og bak scenen før teppet går opp...

Etter omvisningen i Operaen besøker elevene Snøhetta Arkitektkontor.

Foredrag og omvisning på Snøhetta Arkitektkontor
Som kjent er det Snøhetta som står bak operabygget. Snøhettas arbeidsfilosofi styrer alle prosjekter de involverer seg i. De legger i sine prosjekter stor vekt på forholdet mellom landskap og arkitektur, miljø og kultur. Stedets kontekst og tomtens karakter vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle og danner et sentralt utgangspunkt for formgivning.

Se skolens kulturkalender eller turnéplanen for informasjon om oppmøte og hvilke klasser som skal delta.

Lærerveiledning

OPERAEN
Dette er en enestående mulighet til å oppleve en sceneprøve. I tillegg vil besøket gi en forståelse av arbeidet bak en forestilling og mulighet til å møte en solist (eller annen utøver ved Operaen). Målet er å gi elevene kunnskap om kunstarten opera, husets unike arkitektur og hvordan en stor kulturinstitusjon fungerer. Elevene får omvisning i publikumsområdene, bak scenen og i verkstedene. Kanskje kommer de tilbake som utøvere en dag?

SNØHETTA
Arkitektkontoret har fokus på tverrfaglig samarbeid, på å utfordre, utforske, oppfinne og ha det gøy i prosessen. I dette møtet vil elevene få et dypere innblikk i Snøhettas arbeidsfilosofi, samt design- og byggeprosessen som resulterte i operabygget.

Om utøvere og produsenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Snøhetta Arkitektkontor er et internasjonalt arkitektur-, landskapsarkitektur- og interiørarkitekturfirma med kontor i Oslo og New York. Firmaet er mest kjent for biblioteket i Alexandria i Egypt og operabygget i Bjørvika.

Publikumskommentarer