Tilbake

Filosofi med elever.TROLL OG ANNERLEDESHET

Samtaleverksted

Kunstnerskapet til Tori Wrånes omhandler annerledeshet. Gjennom humor viser hun at alle trengs for å danne fellesskap eller et orkester.

KUNST

Kunstneren Tori Wrånes vil skape en ny standard, hvor alle aksepteres som de er. De siste årene har trollet vært en tilbakevendende figur i hennes kunst. Som hun ser det er vi alle troll. Men det mener hun at mennesker er komplekse og har for vane å vise frem sine gode sider, mens trolljeget bare kommer frem i mørket. Kunstneren mener at vi bør vise trollet i oss og slutte å bekymre oss for å sprekke i solen.

SAMTALE

​​​​​​​Vi arbeider med begreper, diskuterer utsagn og finner ut om vi er enige eller uenige. Noen er enige og noen er uenige, alle skal få si sin mening og vi finner ut hvordan vi tenker forskjellig. 

​​​​​​​Lykke til med besøket!

Lærerveiledning

Sammen ser vi videoverket "Track og Horns" av Tori Wrånes. Etterpå leder formidlerne en filosofisk samtale med bakgrunn i denne videoen. I samtalen skal alle få si sinn mening og vi finner ut hvordan i ofte tenker forskjellig.

Den 8 minutter lange videoen fra 2015 er en filmet performance som fant sted i de italienske alpene. Et orkester, der musikerne er kledd ut som troll, svever forbi i en skiheis over et sommergrønt alpelandskap, akkompagnert av lyden fra de tolvtonestemte bjellene til beitende kuer. Kunstneren selv sitter høyt oppe i et tre og synger på trollspråk, mens andre musikere står i skogen og blåser på sine lange alpehorn. Med kostymer, rekvisitter, stemme og bevegelse skaper kunstneren en drømmeaktig virkelighet.

I den filosofisk samtalen som følger er prosessen like viktig som svaret. Gjennom tenkningen kommer man sammen fram det best mulige svaret ut fra de forutsetningene og den tiden man har til rådighet. Filosofi i praksis er systematisk undring. Den strukturerte samtalen hjelper deltakerne til å konsentrere seg og den engasjerer alle. Man snakker om én ting av gangen, man tenker før man snakker, man må lytte og forholde seg til det de andre sier, ta stilling og gi og vurdere begrunnelser.

Samtalen er organisert slik: Alle sitter i sirkel, læreren deltar ikke i samtalen, men har rollen som observatør. Formidleren presenterer reglene for en filosofisk samtale. Vi bruker begrepskort som illustrerer følelser: Formidleren legger ut ett kort om gangen og ber elevene velge et kort som de mener kan ha noe med filmen å gjøre. Elevene viser fram kortet de har valgt og forklarer hvorfor det passer til videoen. Deretter følger en sokratisk samtale med utgangspunkt i det elevene har sagt.

På slutten har man en metasamtale (en samtale om samtalen) der formidleren spør «Hva synes dere var spennende?» og «Hva synes dere var vanskelig?». Elevene får tenkepause, og alle sier sitt svar høyt mens de andre lytter.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Nasjonalmuseet
  • Idé/opplegg: Nasjonalmuseet 

Om kunstner / utøver / gruppe

Tori Wrånes er født i Kristiansand i 1978, og er utdannet ved Statens kunstaskademi. Hun har også studert musikk og teater. Wrånes er blant Norges mest internasjonalt anerkjente kunstnere og har en unik stemme i samtidskunsten. Hun jobber på tvers av performance, skulptur, musikk og teater. Maskerte kropper og Wrånes sin spesielle stemmebruk er karakteristiske trekk ved hennes arbeider.

Publikumskommentarer