Tilbake
Dks Akershus
Dks Akershus
Dks Akershus

TENK FILM!

Hvordan utvikler man en filmidé?

Noen ganger får man en idé og tenker: Den skulle jeg å ha laget en film av! Men hva skal egentlig til for at en god idé kan bli til en god film?

Dette verkstedet vil gjennom praktiske og lekne øvelser lære deg hvordan man med utgangspunkt i egne erfaringer kan jobbe frem idéer og hvordan man kan utvikle disse idéene til filmer. Alle idéer kan i utgangspunktet bli til en film, men for å få dette til må man også lære seg å tenke film, tenke filmatisk.

Dette skoleåret (2019/20) har Viktor med seg Morten til Hurdal og Nannestad i september, oktober og februar. I november er Aurora med ut sammen med Viktor til Frogn og Rælingen.

Lærerveiledning

Mål for dagen er at dette skal være et morsomt og lærerikt verksted hvor elevene sitter igjen med mer kunnskap om filmdramaturgi og inspirasjon til å kunne lage egen filmidéer. Det er også et poeng for oss at verkstedet skal ha overføringsverdi til andre måter å fortelle historier på, slik at verkstedet er relevant for norskfaget generelt sett også.  

Forberedelse:
Det er fint om lærer kan forberede klassen på hvem som skal komme og informere om at dette er et verksted med aktiv deltakelse. Da ligger det meste til rette for en vellykket dag. Siden filmskaperne som kommer på besøk vet lite om elevene på forhånd, er det fint om lærer informerer om ting som kan være ok å vite om klassen. Det være seg spesielle behov hos elevene, utfordringer eller lignende. Det setter også en fin ramme for besøket hvis lærer eller kulturverter kan introdusere utøverne ved oppstart.  
Vi ber om at skolen på forhånd printer ut et eksemplar av elevheftet til hver elev.

Praktisk gjennomføring:
Verkstedet starter med en kort introduksjon til film og dramaturgi med visning av filmklipp (inntil 2 klasser deltar sammen på intro som er ca. 25–30 minutter lang). Deretter følger den praktiske delen av opplegget (2x45 minutter per klasse), hvor det både er små skriveoppgaver og mer praktiske øvelser hvor elevene skal bruke fantasi og egne erfaringer som utgangspunkt for filmidéer og filmkarakterer. Det kan gjennomføres to verksteder/2 klasser pr. dag.

Dagsplan
Klokkelsett tilpasses skolens timeplan

30 min - Felles intro for 2 klasser/inntil 60 elever (auditorium e.l.)
90 min - Verksted for klasse 1
90 min - Verksted for klasse 2

Tidene kan tilpasses skolens timeplan, men man trenger minimum 3,5 klokketime for å gjennomføre for to klasser.

Faglig forankring i lærerplanen:
Fra kompetansemål etter 10. trinn i norsk:
- delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film
- lese og skrive tekster i ulike sjangere
- bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
- vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster... og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Elisabeth Aalmo, DKS Akershus
  • I samarbeid med: Mediefabikken i Akershus
  • Idé/opplegg: Mediefabrikken i Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe

Verkstedet er utviklet i samarbeid med Mediefabrikken i Akershus. 

Viktor Parkrud (f. 1987) er oppvokst i Gøteborg, men har de siste årene bodd i Norge. Han er utdannet filmregissør fra Den norske filmskolen. På videregående skole begynte han å fotografere og skrive, og dette førte ham videre til Fridhems filmlinje hvor han studerte film i to år. I tillegg har han også studert Litteraturvitenskap og filosofi. Han har regissert flere kortfilmer og skriver for tiden på sin spillefilmdebut. Viktor har tidligere vært instruktør på Filmbussen i Trøndelag. Han er nå bosatt i Oslo og jobber freelance som filmregissør.

Morten Sandøy er utdannet ved manuslinjen på Den norske filmskolen i Lillehammer og jobber idag som frilans manusforfatter i Oslo. Den store interessen for film kom da han fikk DVD-spiller til konfirmasjonen og endelig fikk muligheten til å flykte fra masete foreldre til rommet sitt for å se på film for seg selv. Drømmen var i utgangspunktet å bli journalist, men det var fram til læreren hans ved medier- og kommunikasjonslinjen på videregående fikk han til å innse at det var mulig å leva av å lage film. På tross av hans dårlige minner fra å se fjernsynsteateret oppsetninger av stykker som «Et dukkehjem» og «Vildanden» på ungdomsskolen, så er Henrik Ibsen blitt hans store forbilde som manusforfatter.

Aurora Gossé er utdannet filmregissør fra Den norske filmskolen. Det første møtet med å lage film var på videregående skole da de fikk i oppgave å filmatisere en novelle. Aurora ble sittende oppe hele natta og redigere filmen og forstod raskt at det å fortelle historier gjennom film var noe hun brant for. Hun begynte på Nordland kunst- og filmfagskole hvor de fikk muligheten til å lage egne kortfilmer og prøve seg i alle de ulike rollene i en filmproduksjon. Det var da hun bestemte seg for å bli regissør. De siste årene har hun jobbet i Oslo hvor hun har regissert kortfilm, musikkvideo, spillefilm og tv-serie. For tiden har hun regi på fire episoder av ungdomsthrilleren ”Skitten snø” som kommer på NRK i november. 

Mediefabrikken i Akershus er et ressurssenter for unge filmskapere i Akershus. Mediefabrikkens mål er å utvikle og utfordre deg som ønsker å jobbe med film, som er ung og ikke er etablert i bransjen. Mediefabrikken arrangerer filmverksteder, kurs og seminarer, har utstyrsordning og driver mentorvirksomhet for de som ønsker veiledning. Mediefabrikken er en del av kulturvirksomheten i Akershus fylkeskommune.

Publikumskommentarer