Tilbake
Kristine Sandøy
Kristine Sandøy
Liv Klakegg
Liv Klakegg
Liv Klakegg

BALANSESKULPTUR

MØTE MED SKULPTØR

Kristine Sandø er en kunstner som forsker på bevegelse og balanse, og innenfor disse temaene både tester hun grenser og leker.

Du kan blåse forsiktig på skulpturen hennes, og det settes i gang bevegelse.

Kristine har med seg to av sine skulpturer, og elevene får se hvordan hun setter dem sammen og lager bevegelser. Elevene får prøve å bygge den ene skulpturen. I tillegg vil hun vise bilder og snakke om andre arbeider hun har laget. Du vil også få høre litt om hva hun er inspirert av.

Lykke til med besøket!

Lærerveiledning

Kompetansemål:  

Kunst og håndverk

Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget.

- samtale om sin opplevelse av samtidskunst.

- samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur.

Naturfag

Under «Teknologi og design» er det flere mål som passer inn her.

Eksempel etter 7. trinn: - planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer.

Forslag til forarbeid/etterarbeid

Se på hjemmesiden til Kristine Sandøy, http://krisando.no/.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter i samarbeid med Kristine Sandøy

Om kunstner / utøver / gruppe

Kristine Sandøy, født 1982, utdanning fra Kunsthøyskolen i Oslo, (Bacheler/Master, Kunstfag, metall)

Publikumskommentarer