Tilbake
Ellen Johanne Jarli
Ellen Johanne Jarli
Ellen Johanne Jarli
Ellen Johanne Jarli
Kaja Bruskeland
Mona Nordøy

FIN FORM

BÆREKRAFTIG PRODUKTDESIGN

Kristine Bjaadal er produktdesigner og jobber i grenselandet mellom produktdesign og kunsthåndverk. Gjennom formgivning av hverdagsgjenstander ønsker hun å gjøre dagligdagse rutiner om til verdsatte ritualer. Hennes innfallsvinkel til design har en poetisk kvalitet; produktene hun designer gir assosiasjoner til så vel skulptur som til det bruksområdet de er tiltenkt. Hun er opptatt av bærekraftig utvikling, og forsøker å lage produkter som brukeren blir ekstra glad i, ønsker å ta vare på og beholde lenge.

Hun jobber i ulike materialer og med ulike teknikker, men prøver alltid å formidle en historie gjennom objektene sine.

I møtet forteller hun om prosessen bak ulike designprosjekter og viser flere av sine arbeider.

Lærerveiledning

Design er et hovedemne i kunst og håndverk faget. Så denne produksjonen passer godt inn i mange av kompetansemålene etter 7. og 10. trinn.

«Fin form» og møtet med Kristine Bjaadal er en fin introduksjon og inspirasjon til en oppgave der elevene skal designe og lage noe selv. 

Du kan forberede deg ved å se på hennes hjemmeside.

http://www.kristinebjaadal.no/ 

Lykke til med besøket!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter i samarbeid med Kristine Bjaadal

Om kunstner / utøver / gruppe

Kristine Bjaadal, født 1980, har mastergrad i design fra Kunsthøyskolen i Oslo og driver eget designstudio i Oslo. Bjaadal har stilt ut i en rekke internasjonale byer, og arbeidene hennes er viet mye oppmerksomhet i nasjonal og internasjonal designpresse.

Publikumskommentarer