Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
KUNSTEN OG BYGGET
Produksjonsliste
Program

KUNSTEN OG BYGGET

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

OPPLEV ARKITEKTUREN

I løpet av to timer vil elevene utforske arkitekturen på Henie Onstad. Hva gjør arkitekturen med omgivelsene? Og motsatt: Hvordan påvirker omgivelsene bygget?

Med sin distinkte, uttrykksfulle arkitektur, organisk plassert i landskapet, og med gjennomgående bruk av glass, stein, naturbetong og kobber, inviteres elevene til å se på materialer, funksjon og omgivelser på Henie Onstad Kunstsenter.

Utstillingssalene åpner seg ut mot fjorden som en vifte, en skapende hånd eller et sprikende lønneblad. Elevene skal se, føle og erfare landskapet og arkitekturen.

Lærerveiledning

DAGSPLAN FOR BESØKET

Føreløpig dagsagenda:

Kl. 10:55 Ankomst elever

Dere skal jobbe i 2 grupper. Det kommer to klasser med bussen hver dag, så dere kan jobbe sammen i egen klasse. Jakker og sekker legges ned i HOK-laben.

Kl. 11:00

  • Gruppe 1
  • Gruppe 2

Kl. 11:45 Matpause

Kl. 12.05 Gruppene bytter og gjør det samme som den andre gruppen.

Kl. 12:50 Evaluering i HOK Lab. Hvordan har elevene hatt det på HOK?

Kl. 13.05 Avreise

                                                                                           

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Henie Onstad Kunstsenter i Bærum
  • Produsent: DKS Akershus: Vibeke K. Hegg
  • Idé/opplegg: Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med DKS Akershus

Multimedia og vedlegg

Bilder

Henie Onstad
Foto: Henie Onstad
Henie Onstad Kunstsenter
Foto: Henie Onstad Kunstsenter
Interiør Henie Onstad
Foto: HOK - Indrelid
Larger Body av Per Inge Bjørlo
Foto: Øystein Thorvaldsen
Visuell kunst
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent Vibeke K. Hegg:
vibeke.kirkebo.hegg(at)afk.no

Turnékoordinator Hilde Kjos:
hilde.kjos@afk.no
Kontaktperson utøver
Camilla Sune, HOK: 
camilla.sune@hok.no
Programlengde
Kl. 11:00–13:00
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Henie Onstad Kunstsenter i Bærum | Sonja Henies vei 31 | 1311 Høvikodden
Transport
Skole må organiserer og bestille transport selv. Faktura sendes DKS Akershus og spesifiseres med dato, skole og desitinasjon. Merkes med ressursnr. 504751. Fakturaadresse:  AFK, Fakturamottak, Pb 1160 sentrum, 0107 Oslo. 
Merknad
Det kommer to klasser med buss. Klassene deles i to grupper. Lærerne kan velge om elevene skal jobbe sammen i egen klasse eller blandes.

NB: Hvis skolen ønsker egentid fra 13.00 til 13.30 (før bussen frakter dere tilbake til skolen), må dette avtales på forhånd. Det må avklares med HOK hvor dere ønsker å tilbringe tiden. Huset og utstillinger vil stort sett være tilgjengelige, men det hender at noen rom er opptatt. Under egentid må lærer ta ansvar for sine elever og følge kunstmuseets husregler.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
DKS Akershus: Vibeke K. Hegg