Tilbake
Henie Onstad
Henie Onstad Kunstsenter
HOK - Indrelid
Øystein Thorvaldsen
Øystein Thorvaldsen

KUNSTEN OG BYGGET

OPPLEV ARKITEKTUREN

I løpet av to timer vil elevene utforske arkitekturen på Henie Onstad. Hva gjør arkitekturen med omgivelsene? Og motsatt: Hvordan påvirker omgivelsene bygget?

Med sin distinkte, uttrykksfulle arkitektur, organisk plassert i landskapet, og med gjennomgående bruk av glass, stein, naturbetong og kobber, inviteres elevene til å se på materialer, funksjon og omgivelser på Henie Onstad Kunstsenter.

Utstillingssalene åpner seg ut mot fjorden som en vifte, en skapende hånd eller et sprikende lønneblad. Elevene skal se, føle og erfare landskapet og arkitekturen.

Lærerveiledning

DAGSPLAN FOR BESØKET

Kl. 10:55 Ankomst elever

Dere skal jobbe i 2 grupper. Det kommer to klasser med bussen hver dag, så dere kan jobbe sammen i egen klasse. Jakker og sekker legges ned i HOK-laben.

Kl. 11:00

  • Arkitekturreisen ute på Henie Onstad Kunstsenter
  • «Hymn of life» KUSAMA
  • Workshop i Labben

Kl. 12.05 Gruppene bytter og gjør det samme som den andre gruppen.

Kl. 12:50 Evaluering i Labben. Hvordan har elevene hatt det på HOK?

Kl. 13.05 Avreise                                                        

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Henie Onstad Kunstsenter i Bærum
  • Produsent: DKS Akershus: Vibeke K. Hegg
  • Idé/opplegg: Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med DKS Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe

Elevene møter formidlere tilknyttet kunstsenteret.

Publikumskommentarer