Tilbake
Jorunn Løvlie
Jorunn Løvlie
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen
Jorunn Løvlie
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen

KLEBERSTEINSBRUDDET PÅ PIGGÅSEN

Alle elever på 4. trinn er velkommen til et spennende møte med historien vår på Piggåsen. Der får de oppleve hvordan arbeidslivet på en av vikingtidas største arbeidsplasser kunne være.

Dere får møte formidler Tjodun Felland, som levende forteller en historie fra middelalderen med klebersteinsbruddet som utgangspunkt. Elevene får også prøve seg med å skjære små gjenstander i kleberstein med kniv.

Buss henter elvene på skolen. Besøket på Piggåsen varere i 1 time og 20 minutter. Buss tilbake til skolen rett etter endt undervisning.

Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • I samarbeid med: Produksjonen er et samarbeid mellom Fet kommune og DKS Akershus.
  • Idé/opplegg: Jorunn Løvlie, Tjodun Felland, Jørgen Bøckmann

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer