Tilbake
Theodor Kittelsen
_
_
Forest Roger
Dagfinn Werenskiold
Walt Disney

FORTELL EN HISTORIE

Dette er en musikalsk fortellerforestilling. Elevene får oppleve fortellerkunst og indisk folkemusikk og improvisasjon. På en morsom og overraskende måte får elevene oppleve hvordan ett og samme eventyr beholder sin kjerne, men ikler seg lokale navn, beskrivelser og vendinger alt etter hvor det befinner seg i verden. Eventyr er internasjonale kulturprodukter, og «Askepott» er en kjær kvinne med mange navn.

Lærerveiledning

Fortell en historie - en musikalsk fortellerforestilling

Målet med forestillingen er at elevene skal bli kjent med hvordan fortellinger i årtusener er tradert muntlig på sin reise rundt om i verden.

«For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn, skal opplæringa legge til rette for at elever får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringa skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevene skal møte kunst- og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet.» (Kunnskapsløftet - prinsipper for opplæringa)

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Kunstnere/grupper: Marianne Sundal og Jai Shankar
 • Produsent: Kirsten Arnesen og Bjørn H.S. Kristiansen
  Spørsmål om faglig innhold? 
  Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
  Tlf. 22 05 53 42
  Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
  Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
  Tlf. 22 05 54 37 / 404 92 913
 • Idé/opplegg: Marianne Sundal, Jai Shankar og Kristen Arnesen

Om kunstner / utøver / gruppe

Marianne Sundal er en rutinert forteller som har lang og variert erfaring innenfor Den kulturelle skolesekken. Hun er med i gruppen Snirkelsnakk.

Jai Shankar spiller tabla er en interasjonalt anerkjent musiker. Han har ved flere anledninger turnert for Rikskonsertene.

Publikumskommentarer